ประกาศ (Announcement)

29/02/2024
ประกาศ แจ้งระงับการบริการ Internet Trading ผ่านโปรแกรม Streaming เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 67 เวลา 06.00 - 12.00 น.
29/02/2024
ประกาศขนาดของหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
28/02/2024
ประชาสัมพันธ์การ Update โปรแกรม eFin StockPickUp ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป
23/02/2024
ประกาศขนาดของหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
20/02/2024
ประกาศ แจ้งระงับการบริการ Internet Trading ผ่านโปรแกรม Streaming เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 67 เวลา 04.30 - 10.00 น.
ประกาศ แจ้งระงับการบริการ Internet Trading ผ่านโปรแกรม Streaming เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 67 เวลา 06.00 - 12.00 น.
29/02/2024
ประกาศขนาดของหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
29/02/2024
ประชาสัมพันธ์การ Update โปรแกรม eFin StockPickUp ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป
28/02/2024
ประกาศขนาดของหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
23/02/2024
ประกาศ แจ้งระงับการบริการ Internet Trading ผ่านโปรแกรม Streaming เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 67 เวลา 04.30 - 10.00 น.
20/02/2024
left icon
right icon