ประกาศ (Announcement)

02/05/2023
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศที่ ปยต.015/2566 มีผลตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
09/02/2023
ประกาศ แจ้งระงับการบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ผ่านแอปพลิเคชัน myAIS ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 14:45 น. เป็นต้นไป
01/02/2023
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศที่ ปยต.004/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
03/01/2023
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศที่ ปยต.043/2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
17/12/2022
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยที่ ปยต.033/2565 และ ปยต.034/2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศที่ ปยต.015/2566 มีผลตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
02/05/2023
ประกาศ แจ้งระงับการบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ผ่านแอปพลิเคชัน myAIS ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 14:45 น. เป็นต้นไป
09/02/2023
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศที่ ปยต.004/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
01/02/2023
ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศที่ ปยต.043/2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
03/01/2023
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยที่ ปยต.033/2565 และ ปยต.034/2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
17/12/2022
left icon
right icon