ประกาศ (Announcement)

30/01/2024
ประกาศ แจ้งระงับการบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567
29/01/2024
ประกาศ โครงการเทรดสะสมคะแนน Yuanta Rewards 2023
15/12/2023
ประกาศ แจ้งปรับปรุงบริการ Settrade Technical Chart ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
01/11/2023
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade มีผล 1 พ.ย. 66
02/10/2023
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade มีผล 1 ต.ค. 66
ประกาศ แจ้งระงับการบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567
30/01/2024
ประกาศ โครงการเทรดสะสมคะแนน Yuanta Rewards 2023
29/01/2024
ประกาศ แจ้งปรับปรุงบริการ Settrade Technical Chart ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
15/12/2023
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade มีผล 1 พ.ย. 66
01/11/2023
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade มีผล 1 ต.ค. 66
02/10/2023
left icon
right icon