ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หากมองข้ามการวางแผนทางการเงินไป อาจจะลำบากในอนาคต เนื่องจากในชีวิตมีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจนบางครั้งบัญชีของคุณต้องประสบกับวิกฤตทางการเงินที่หมุนไม่ทัน ดังนั้นการที่มีเป้าหมายว่า วางแผนการเงิน เพื่ออะไรก็คงจะเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้การจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินและรายจ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม นั้นถือเป็นการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในอนาคต

             จนถึงช่วงชีวิตหนึ่งของคุณที่ต้องเริ่มสร้างครอบครัว ภาระที่หนักอึ้งอย่างค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับลูกของคุณก็จะเข้ามาหาคุณอย่างปฏิเสธไม่ได้ ถ้าหากไม่ได้เตรียมรับมือเอาไว้ บางทีลูกของคุณอาจจะไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นก่อนที่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น การวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาให้ลูกของคุณ จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ

วางแผนการเงิน เพื่อการศึกษาให้ลูกอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

             ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินเพื่อจุดประสงค์ใด ส่วนใหญ่แล้วหากต้องการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพมักมีหลักการที่คล้ายกัน คือ มีขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถเป็นไปได้ และมีความยืดหยุ่นที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา    ซึ่งจะประกอบด้วย 3 หลักที่สำคัญ ได้แก่ เก็บเงินและจัดสรรเงินส่วนนั้นอย่างไร มีระบบขั้นตอนเพื่อสร้างความชัดเจน และแบ่งเงินเก็บไปลงทุนต่อยอดเพิ่มเติม โดยหากนำหลักการทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกันก็จะสามารถแยกย่อยออกมาได้ทั้งหมด 5 วิธีที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นวางแผนทางการเงินได้ดังต่อไปนี้

             1.เริ่มต้นทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นจุดเริ่มต้นการวางแผนการเงินที่ดีที่สุด เพราะจะทำให้เห็นมีรายรับจากกี่ช่องทาง จำนวนทั้งหมดเท่าไร ใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง ทั้งรายจ่ายรายเดือนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

             2. กำหนดเป้าหมาย ว่าจะออมเงินแต่ละก้อนไปเพื่อกำหนดทิศทางการออมเงินให้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ เช่น ต้องการเก็บเงินซื้อบ้าน ซื้อรถ เที่ยวต่างประเทศ แต่งงาน เรียนต่อ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน เป็นต้น

             3. แบ่งเงินเป็นสัดส่วน เมื่อจัดสรรเงินอย่างเป็นระบบ แบ่งเงินอย่างชัดเจนว่าส่วนใดคือ รายจ่าย-เงินเก็บ จะทำให้การวางแผนการเงินง่ายขึ้น

             4. เก็บเงินสำรองฉุกเฉินเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝัน เนื่องจากชีวิตคนเรามักไม่แน่นอน หากพรุ่งนี้ต้องตกงาน กิจการขาดทุนหนัก หรือต้องใช้เงินก้อนโตกะทันหัน เงินสำรองฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ต้องมีให้พร้อม ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อไรก็หยิบเงินก้อนนั้นมาใช้ได้เลย ซึ่งควรมีกระแสเงินสดอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

             5.นำเงินไปลงทุนต่อยอด การเก็บเงินเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่สามารถพาคุณไปจนถึงเป้าหมายทางการเงินได้ ดังนั้นการการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวอย่าง Passive income ที่ให้เงินทำงานแทนเรา จึงเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึง โดยการวางแผนการเงินเพื่อสร้าง Passive income จำเป็นต้องมีวินัยทางการเงิน และความรู้ทางการเงินอย่างดีเยี่ยม โ

บริการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาให้ลูกของคุณอย่างเหมาะสมด้วยคำแนะนำจาก บล.หยวนต้า

จากที่กล่าวไปไม่ว่าช่วงชีวิตไหนก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเงินได้ ถ้าหากไม่มีแผนการทางการเงินรองรับเอาไว้ ตอนที่ได้เผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นคงจะเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ ยิ่งมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกของคุณแล้ว การวางแผนเพื่อการศึกษาที่รัดกุมนั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่อาจมองข้ามได้

             ถึงแม้ว่าการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้แต่มันก็มีโอกาสสูงที่บัญชีจะเกิดความคลาดเคลื่อน นอกจากนี้การขาดประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน จะทำให้คุณอาจพลาดโอกาสทำกำไรไป

             ดังนั้น บล.หยวนต้า พร้อมเป็นตัวช่วยในการออกแบบวิธีวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์คอยช่วยวิเคราะห์ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมมือกับคุณกำหนดเป้าหมายทางการเงินในอนาคตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง

             หากมีความสนใจที่จะเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน แต่ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า วิธีวางแผนการเงินเพื่อการศึกษา แบบไหนเหมาะกับคุณ อยู่สามารถติดต่อ บล.หยวนต้า เข้ามาเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลย

Call Center:        0 2009 8888

Online Service: 0 2009 8000