หากพูดถึง โลกแห่งการลงทุนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเสี่ยงในยุคปัจจุบันแล้ว การลงทุนกลายเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจ แต่ไม่ว่าการลงทุนประเภทใดก็มักแฝงไปด้วยความเสี่ยง นักลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจเริ่มต้นลงทุน ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่น่าสนใจคือ DW หรือ Derivative Warrant

 

DW คืออะไร?

         Derivative Warrant หรือ DW คือ ตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่เสนอขายโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Issuer) เพื่อมอบสิทธิแก่ผู้ซื้อ (Holder) ในการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset)

 

ประเภทของ DW มีอะไรบ้าง

         สำหรับเครื่องมือทางการเงินอย่าง DW จะสามารถแบ่งประเภทหลัก ๆ ออกมาได้ 2 ประเภท ดังนี้

         1. Call DW: ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ: ในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ โดยจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

         ซึ่งสำหรับประเภทของ Call DW สามารถยกตัวอย่างตามลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

- นักลงทุนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อหุ้น XYZ ที่ราคา 100 บาท 

- นักลงทุนจะได้กำไร 10 บาทต่อหุ้น

- นักลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์

- นักลงทุนจะเสียค่าพรีเมียมที่จ่ายไป

 

         2.Put DW:  ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ:  ในการขายหลักทรัพย์อ้างอิงแต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ โดยจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

   ซึ่งสำหรับประเภทของ PUT DW สามารถยกตัวอย่างตามลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

- นักลงทุนสามารถใช้สิทธิ์ขายหุ้น XYZ ที่ราคา 100 บาท 

- นักลงทุนจะได้กำไร 10 บาทต่อหุ้น

- นักลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ 

- นักลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมที่จ่ายไป

         ซึ่ง DW คือ ตราสารอนุพันธ์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ แต่ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมในการดำเนินการแทน ซึ่งตราสารอนุพันธ์นี้จะมีวันหมดอายุและมีราคาใช้สิทธิ์

จุดเด่นของ DW คือ

1. ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มาก: นักลงทุนสามารถลงทุนใน DW โดยใช้เงินเพียงส่วนหนึ่งของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเงินทุนจำกัด

2. มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง: DW มีอัตราทด (gearing) ซึ่งช่วยขยายผลตอบแทนจากการลงทุน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไร

3. ใช้ได้ทั้งในการเก็งกำไรและบริหารความเสี่ยง: Call DW สามารถใช้เพื่อเก็งกำไรขาขึ้น และ Put DW สามารถใช้เพื่อเก็งกำไรขาลง นอกจากนี้ DW สามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากพอร์ตการลงทุนได้อีกด้วย

4. ซื้อขายได้สะดวก: DW ซื้อขายได้บนกระดานหุ้นเหมือนหุ้นทั่วไป นักลงทุนสามารถซื้อขาย DW ได้ตลอดเวลาทำการ

5. มีสภาพคล่องสูง: มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ทำหน้าที่ซื้อขาย DW อยู่เสมอ นักลงทุนสามารถซื้อขาย DW ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพคล่อง

 

เริ่มต้นลงทุน DW แบบง่าย ๆ กับ บล.หยวนต้า

       ซึ่งสุดท้ายนี้สามารถสรุปได้ว่า DW คือ ตราสารอนุพันธ์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง โดยมีข้อดีคือ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มาก มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง ใช้ได้ทั้งในการเก็งกำไรและบริหารความเสี่ยง ซื้อขายได้สะดวก และมีสภาพคล่องสูง

         อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน DW มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนใน DW

         นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ DW เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าเพราะ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า พร้อมให้บริการลงทุน DW ให้กับนักลงทุน ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ทันสมัย และพร้อมให้คำแนะนำ  หากนักลงทุนยังสงสัยอยู่ว่า “DW คืออะไร” หรือต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางการติดต่อ