หยวนต้าใจป้ำแจก DR19 ฟรี* ไปเลย 

เงื่อนไข และกติกา

*สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีใหม่ และไม่เคยมีบัญชีกับหยวนต้ามาก่อน

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์

1. กรอกข้อมูลที่ฟอร์ม ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีรับสิทธิ ด้านล่าง

2. กดเลือก DR19 ที่ท่านต้องการรับเข้าพอร์ต 

3. เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จและได้รับการอนุมัติแล้ว หุ้น DR19 จะเข้าพอร์ตของลูกค้าภายในวันที่ 15 เมษายน 2567

 

หมายเหตุ

ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้กับผู้อื่นได้ สิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 สิทธิ์ / 1 Facebook Account เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลให้กับลูกค้าที่ทำผิดเงื่อนไขและกติกา ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด กติกา และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือทดแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คำเตือน 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน I *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด I โอกาสพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

Facebook : Yuanta Securities Thailand

E-mail : online@yuanta.co.th

Tel : 0 2009 8000 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการ-นักขัตฤกษ์)

 

ลงทะเบียนเปิดบัญชีรับสิทธิ์ (เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อเปิดบัญชี)