การลงทุนในหุ้นเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยงและความผันผวนค่อนข้างสูง ดังนั้นการจัดพอร์ตหุ้นที่ดีด้วยการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้พอร์ตแตก และยังเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

         นอกจากนี้ยังช่วยรักษาความตั้งใจในการลงทุนในระยะยาวไว้ให้ยั่งยืนอีกด้วย ดังนั้นแล้วการจัดพอร์ตหุ้นอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ซึ่งก่อนจะไปถึงวิธีการกระจายความเสี่ยงอย่างไร นักลงทุนหน้าใหม่ก็ควรจะรู้จักกับคำว่าพอร์ตหุ้นเสียก่อน

 

พอร์ตหุ้น คืออะไร?

         พอร์ตหุ้นเปรียบเสมือนตะกร้าลงทุนที่มีการกระจายการถือครองหุ้นไปยังบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ ซึ่งแต่ละบริษัทมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป การวางกลยุทธ์จัดพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยงนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่นักลงทุน พร้อมกันนั้นก็ช่วยลดระดับความเสี่ยงลงด้วย เนื่องจากหากมีบางสินทรัพย์ในพอร์ตประสบปัญหาขาดทุน ก็ยังมีสินทรัพย์อื่นๆ ที่สามารถทำกำไรเพื่อมาชดเชยส่วนขาดทุนนั้นได้

 

ทำไมต้องกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตหุ้น

1.ลดความเสี่ยงจากความผันผวน เมื่อกระจายการลงทุนไปยังหลายหุ้นและหลายอุตสาหกรรม จะช่วยจำกัดความเสียหายเมื่อเกิดความผันผวนในบางอุตสาหกรรมหรือบางบริษัท เนื่องจากพอร์ตจะยังมีสินทรัพย์อื่นที่สามารถชดเชยความเสียหายนั้นได้

2.เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดี เมื่อกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม จะทำให้มีโอกาสที่บางสินทรัพย์จะสร้างผลตอบแทนที่ดี แม้บางสินทรัพย์อาจประสบปัญหาขาดทุนก็ตาม

3.มีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนในระยะยาว การกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบจะช่วยลดความผันผวนและผลขาดทุนที่รุนแรง ทำให้นักลงทุนสามารถคงความมั่นใจและรักษาความตั้งใจในการลงทุนระยะยาวได้อย่างมั่นคง

 

5 เทคนิคกระจายความเสี่ยงอย่างไรไม่ให้พอร์ตแตก

1.กระจายการลงทุนไปยังหลายอุตสาหกรรม อย่าลงทุนเฉพาะในบางอุตสาหกรรมเท่านั้น เพราะหากอุตสาหกรรมนั้นประสบปัญหา ก็จะส่งผลกระทบต่อพอร์ตทั้งหมด

2.เลือกลงทุนในหุ้นขนาดต่างๆ ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพราะแต่ละขนาดบริษัทมีความเสี่ยงและโอกาสการเติบโตที่แตกต่างกัน

3.กระจายสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยง โดยเน้นลงทุนมากในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำก่อน และค่อยๆ ลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นตามลำดับ

4.ปรับพอร์ตเป็นระยะ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องลดหรือเพิ่มสัดส่วนบางหุ้น

5.ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น การตั้งค่า Stop Loss ระดับที่เหมาะสม การเปิดสถานะขายเพิ่มเมื่อราคาหุ้นสูงเกินไป เป็นต้น

         การกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะช่วยให้พอร์ตหุ้นของคุณมีเสถียรภาพมากขึ้น สามารถรองรับความผันผวนระยะสั้นได้ดี พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และสำคัญที่สุดคือจะช่วยให้คุณคงความตั้งใจในการลงทุนระยะยาวไว้ได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

 

เปิดพอร์ตหุ้น และปรึกษาเรื่องกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ที่ไหนดี?

         หากอ่านมาจนถึงจุดนี้แล้ว ใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นเพื่อสร้างกำไร ตั้งแต่วันนี้อาจจะมีข้อสงสัยได้ว่า ถ้าต้องเลือกเปิดพอร์ตเพื่อทำการลงทุนจะต้องเปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี ถึงจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และบทวิเคราะห์ที่ข้อมูลครบถ้วน ซึ่งท่านสามารถเปิดพอร์ตหุ้นเพื่อลงทุนในหุ้น กับบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าได้

         โดยเหตุผลที่ควรเลือกบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า

         สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า พร้อมให้บริการเปิดพอร์ตหุ้น ซื้อขาย และจัดพอร์ตหุ้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำสามารถติดต่อเราได้ในทุกช่องทางการติดต่อ