ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจและตลาดหุ้นผันผวน การลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งอาจเป็นโอกาสทองในการสร้างรายได้และความมั่งคั่งระยะยาว แม้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ ซึ่งหากเป็นนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งจะเข้าสู่โลกของการลงทุนคงจะมีคำถามว่า "ซื้อหุ้นตัวไหนดี" อย่างแน่นอน แต่ก่อนอื่นเลยนักลงทุนมือใหม่ก็ควรจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่า พอร์ตหุ้น คืออะไรก่อน

 

พอร์ตหุ้น คืออะไร? รู้ไว้ก่อนตั้งคำถาม ซื้อหุ้นตัวไหนดี?

         ก่อนจะมีคำถามอย่าง ”ซื้อหุ้นตัวไหนดี” นักลงทุนหน้าใหม่ก็ต้องเข้าใจเรื่องพอร์ตหุ้นเสียก่อน โดยพอร์ตหุ้นเปรียบเสมือนการลงทุนในตะกร้าหุ้นซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นจากบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ

มีระดับความเสี่ยงแตกต่างกัน การจัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุน (diversified portfolio) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างดุลยภาพให้แก่พอร์ต เพราะหากหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประสบภาวะขาดทุนก็ยังมีหุ้นในกลุ่มอื่นที่สามารถทำกำไรได้มาชดเชยการบริหารพอร์ตหุ้นอย่างเหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

        

ซื้อหุ้นตัวไหนดี ในช่วงเวลาวิกฤตินี้?

1.หุ้นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ตัวอย่างเช่น Amazon, Microsoft, Apple ธุรกิจเหล่านี้สามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์โควิด เนื่องจากมีระบบการทำงานแบบออนไลน์และนวัตกรรมรองรับการทำงานแบบไร้สัมผัส อีกทั้งความต้องการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ คลาวด์ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นมาก

2.หุ้นบริษัทพลังงานทดแทน เช่น Nextera Energy, Sunrun โดยอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนกำลังได้รับความสนใจและมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดและยั่งยืนกว่าพลังงานฟอสซิล รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ

3.หุ้นธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ เช่น JPMorgan, Bank of America แม้อาจได้รับ  ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จะมีรายได้จากการปล่อยสินเชื่อและค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มขึ้น รวมถึงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งสามารถรองรับวิกฤตได้ดี

4.หุ้นบริษัทเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น Procter & Gamble, Coca-Cola สินค้าเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริโภค จึงมีความต้องการค่อนข้างคงที่แม้ในช่วงวิกฤต บริษัทเหล่านี้มีฐานลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลกและมีกระแสรายได้ที่มั่นคง

5.หุ้นบริษัทด้านสุขภาพและการแพทย์ เช่น Johnson & Johnson, Pfizer ในภาวะวิกฤตทางสุขภาพโลก ความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ ยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ต่างๆ ย่อมเพิ่มสูงขึ้น บริษัทเหล่านี้จึงมีโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะที่มีผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและทรงประสิทธิภาพ 

          ซึ่งคำถาม “ซื้อหุ้นตัวไหนดี”อาจจะได้คำตอบไปบ้างแล้ว แต่ต้องคำนึงอยู่เสมอว่า ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้านไหนย่อมมีความเสี่ยงเสมอโดยการลงทุนในหุ้นกลุ่มเหล่านี้นอกจากจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วยังเป็นการกระจายความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นและทนทานต่อวิกฤตเศรษฐกิจ

 

เปิดพอร์ตหุ้น ดีอย่างไร?

          การเปิดพอร์ตหุ้นหรือการกระจายการลงทุนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายระยะยาว โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1.ลดความเสี่ยง การลงทุนในหลายหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ช่วยกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้นหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ทำให้พอร์ตการลงทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น

2.โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น เมื่อกระจายการลงทุนไปยังหลายหุ้นและอุตสาหกรรม ย่อมเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นหรืออุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง

3.การบริหารความเสี่ยงตามเป้าหมาย การวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามในระยะยาว จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนตามที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลตอบแทน สร้างกระแสรายได้ หรือเก็บเงินสำหรับเป้าหมายระยะยาว

4.การสะสมความมั่งคั่ง การลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวตามแผนที่วางไว้ จะช่วยให้เงินลงทุนเติบโตสะสมความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน เนื่องจากจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนแบบทบต้น

          โดยสรุป การเปิดพอร์ตหุ้นที่หลากหลายเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสผลตอบแทน ซึ่งเมื่อผนวกกับการวางแผนและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย จะนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่งได้ในระยะยาว

 

เปิดพอร์ตหุ้น ที่ไหนดี?

         หากอ่านมาจนถึงจุดนี้แล้วนักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นเล่นหุ้นก็คงจะมีคำถามในใจว่าบริษัทหลักทรัพย์ก็มีมากมายแต่ เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนถึงจะได้รับคำแนะนำว่า ซื้อหุ้นตัวไหนดี จากผู้เชี่ยวชาญ และบทวิเคราะห์ที่ข้อมูลครบถ้วน  บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า พร้อมให้บริการเปิดพอร์ตหุ้น ซื้อขาย เทรดหุ้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีความสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ ซื้อหุ้นตัวไหนดี ก็สามารถติดต่อเราได้ในทุกช่องทางการติดต่อ