ในปัจจุบันที่ไม่ว่าใครก็เริ่มสนใจเล่นหุ้นเพื่อสร้างสินทรัพย์ที่มั่นคงเอาไว้ใช้ในอนาค ซึ่งหากเป็นนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งจะเข้าสู่โลกของการลงทุน ก็มักจะได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ว่าก่อนอื่นเลยให้ “เปิดพอร์ตหุ้น” เพียงแต่การเปิดพอร์ตหุ้น เพื่อเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการลงทุนในประเภทต่าง ๆ ด้วย แต่ก่อนอื่นเลยนักลงทุนมือใหม่ก็ควรจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่า พอร์ตหุ้น คืออะไรก่อน

 

พอร์ตหุ้น คืออะไร?

         พอร์ตหุ้น หมายถึง การลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ  ที่สามารถประกอบด้วยหุ้นของหลายบริษัทที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกันออกไป และยังมีระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันอีกด้วย ทั้งนี้แล้วการเปิดพอร์ตหุ้น แบบ diversification portfolio มีขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างสมดุลให้กับการลงทุนภายในพอร์ตของคุณ หรืออาจพูดให้เข้าใจอย่างง่ายได้ว่า หากมีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งขาดทุน อย่างน้อยสินทรัพย์อีกชนิดก็ควรจะทำกำไรให้กับเรา การบริหารจัดการพอร์ตหุ้นจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะลดความเสียหายให้กับสินทรัพย์ในกรณีที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้

        

5 ความเสี่ยงหลักในการเล่นหุ้นที่ควรคำนึงถึง

1. ความเสี่ยงด้านราคาหุ้น (Price Risk):

         เมื่อ เล่นหุ้น แล้วนักลงทุนหน้าใหม่ก็ต้องทราบว่า ราคาของหุ้นนั้นผันผวนตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผลประกอบการของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ ดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ปัจจัยทางการเมือง และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

         หากหุ้นที่สนใจมีสภาพคล่องต่ำจะทำให้เราพบกับข้อเสียอย่าง ซื้อขายยากและอาจขายได้ราคาที่ต่ำ โดยสามารถวัดสภาพคล่องของหุ้นได้ด้วยการสังเกต ปริมาณการซื้อขาย(Volume) และ ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย

3. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk)

         นอกจากปัจจัยสภาพแวดล้อมอย่างสภาพเศรษฐกิจ ก็ยังมีปัจจัยภายในอีกหลายข้อของธุรกิจที่จะส่งผลต่อราคาหุ้นเช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ คู่แข่ง และสภาพอุตสาหกรรม เป็นต้น

         โดยสามารถสังเกตและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธุรกิจได้ด้วยการ วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ SWOT หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทที่สนใจ

4. ความเสี่ยงด้านระบบ (Systemic Risk)

         เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่นักลงทุนหน้าใหม่อยากเล่นหุ้นอาจมองข้ามไป เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการซื้อขายนั้นอาจเกิดขึ้นขณะ ที่คุณกำลังทำการซื้อขาย โดยตัวอย่างของปัญหา คือ

         ซึ่งสำหรับความเสี่ยงด้านนี้ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการวิธีดังต่อไปนี้

5. ความเสี่ยงด้านความรู้ (Knowledge Risk)

         ความรู้ด้านการเล่นหุ้น หรือการลงทุนนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขายหุ้นในตลาด ณ เวลานั้น ๆ หากลงทุนโดยขาดความรู้ นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะซื้อหุ้นที่มีราคาสูงเกินจริงและสูญเสียเงินทองโดยใช่เหตุ

         ในด้านของความรู้นี้สามารถศึกษาได้ใน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ หนังสือ บทความ คอร์สเรียน หรือขอคำปรึกษาจากโบรกเกอร์

 

เปิดพอร์ตหุ้น ดีอย่างไร?

         การเปิดพอร์ตหุ้น เพื่อเล่นหุ้นนั้นช่วยกระจายเงินลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับคุณ หากยิ่งมีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนและได้ปฏิบัติตามเป้าหมายในระยะยาวผ่านกลยุทธ์ที่ได้วางเอาไว้ เมล็ดเงินที่คุณได้หว่านเอาไว้จะเติบโตไปพร้อมกับคุณและออกผลมอบความมั่งคั่งในอนาคตให้แก่คุณได้เป็นอย่างดี

 

เปิดพอร์ตหุ้น ที่ไหนดี?

         หากอ่านมาจนถึงจุดนี้แล้ว นักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นเล่นหุ้นก็คงจะมีคำถามในใจว่าบริษัทหลักทรัพย์ก็มีมากมายแต่ เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนถึงจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และบทวิเคราะห์ที่ข้อมูลครบถ้วน

         บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า พร้อมให้บริการเปิดพอร์ตหุ้น ซื้อขาย เทรดหุ้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีความสงสัยหรือต้องการคำแนะนำสามารถติดต่อเราได้ในทุกช่องทางการติดต่อ