ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในโลกของการลงทุนนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ไม่ว่าการลงทุนดังกล่าวจะเป็นประเภทใดก็ตาม จึงไม่แปลกเลยสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่จะรู้สึกสับสนว่าตัวเองควรลงทุนอะไรบ้าง นอกจากนี้นักลงทุนมือใหม่บางคนขาดทั้งประสบการณ์และเวลาที่จะศึกษาในหุ้น การลงทุนซื้อกองทุนเองก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่น่าสนใจ ที่จะเข้ามาช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งก่อนจะซื้อกองทุน นักลงทุนมือใหม่ก็ต้องรู้จักกับ กองทุนรวม เสียก่อน

 

กองทุนรวม (Mutual Funds) คืออะไร

       กองทุนรวม เปรียบเสมือน "ตะกร้า" ที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายคน นำมารวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ เพื่อให้มืออาชีพ อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการลงทุนและได้รับใบอนุญาต จาก ก.ล.ต. เป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนก้อนนั้นนำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ  เช่น หุ้น พันธบัตร ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางการเงินตามที่คาดหวังไว้ 

 

กองทุนรวม เหมาะสำหรับใคร

 

จุดเด่นของกองทุนรวม:

 

7 ขั้นตอนการซื้อกองทุนสำหรับมือใหม่

         หากจะเริ่มต้นการซื้อกองทุน ก็จำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนซึ่งสามารถเรียงลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

1. ศึกษาความรู้พื้นฐาน

         ก่อนจะเลือกซื้อกองทุน ก็ควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม ประเภทของกองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลตอบแทน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดการเงิน กลไกการซื้อขาย และเรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงิน

2. ประเมินความเสี่ยง

         ประเมินความเสี่ยงที่รับได้ โดยเลือกกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับบุคลิกของนักลงทุนและเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงได้หลายวิธี เช่น ใช้แบบประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์เป้าหมายการลงทุน วิเคราะห์สถานะทางการเงิน หรือวิเคราะห์อายุและสุขภาพ เป็นต้น

3. ตั้งเป้าหมายการลงทุน

กำหนดเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน ระบุระยะเวลาการลงทุน และคำนวณเงินลงทุนที่เหมาะสม

4. เลือกบริษัทจัดการกองทุน

  เปรียบเทียบผลงาน ผลตอบแทนและค่าธรรมเนียม เพื่อเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ

5. เลือกกองทุนรวม

  เลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และตอบโจทย์เรื่องระยะเวลาการลงทุน

6. เริ่มต้นลงทุน

         เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนในช่องทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ โมบายแบงก์กิ้ง หรือ บลจ. โดยตรง จากนั้นเลือกวิธีการลงทุน ซื้อ/ขาย และกำหนดจำนวนเงินลงทุน

7. ติดตามผลการลงทุน

ตรวจสอบผลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และคอยปรับพอร์ตการลงทุนตามความเหมาะสม

 

ประโยชน์ของการซื้อกองทุน

          1. สามารถกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงได้ โดยใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก

          2. มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและตรงตามเป้าหมายทางการเงินของผู้ลงทุนได้ 

          3. สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับกองทุนรวม SSF / RMF ตามเงื่อนไขของสรรพากร

          4. การซื้อกองทุนจะมีมืออาชีพที่เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกคอยบริหารจัดการให้ เพื่อสร้างความมั่นใจและลดภาระให้กับผู้ลงทุน

          5. เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ลงทุนในการติดตามการลงทุน จากข้อมูลและรายงานสถานการณ์ลงทุนที่ บลจ. จัดให้สม่ำเสมอ

 

ซื้อกองทุน ที่ไหนดี?

         การลงทุนในกองทุนรวมนั้นอาจมีขั้นตอนการสมัครและเอกสารที่เฉพาะเจาะจง ทาง บล.หยวนต้า จึงมีแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยทำให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปได้อย่างง่ายดายและตอบโจทย์กับผู้ลงทุนที่สนใจ จึงทำให้ผู้ลงทุนสามารถจัดการพอร์ตการลงทุนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         การซื้อกองทุนนั้นมีความหลากหลายและสะดวกสบายสำหรับผู้ลงทุนทั้งมือใหม่และมือเก่าที่ต้องการกระจายความเสี่ยงเพื่อทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงินของตนเอง

         โดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทุกท่าน นอกจากนี้ยังช่วยลูกค้าจัดพอร์ตการลงทุนได้อย่างสะดวกและเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวัง ข้อจำกัดการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ด้วยคำแนะนำการลงทุนของผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกติก็ตาม

         ซึ่งหากมีความสนใจจะซื้อกองทุนผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกองทุนต่าง ๆ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้ ได้เลย