ประกาศ (Announcement)

15/03/2021
แจ้งการปรับเพิ่มขนาดคำสั่งซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Volume Per Order)
30/09/2020
ประกาศ เรื่องการปรับปรุงรายการซื้อ/ขายระหว่างวัน
03/09/2020
ประกาศ แจ้งการจัดส่ง SMS Pre-Confirm.
24/07/2020
ประกาศ แจ้งช่วงเวลาในการให้บริการเมนู ถอนเงินด่วน
24/05/2020
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์
แจ้งการปรับเพิ่มขนาดคำสั่งซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Volume Per Order)
15/03/2021
ประกาศ เรื่องการปรับปรุงรายการซื้อ/ขายระหว่างวัน
30/09/2020
ประกาศ แจ้งการจัดส่ง SMS Pre-Confirm.
03/09/2020
ประกาศ แจ้งช่วงเวลาในการให้บริการเมนู ถอนเงินด่วน
24/07/2020
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์
24/05/2020
left icon
right icon