เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ด้วยบริการการให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) หรือเรียกว่า บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) เป็นบัญชีที่โบรกเกอร์เปิดเพื่อให้สินเชื่อกับนักลงทุนในการซื้อหุ้น โดยนักลงทุนจ่ายเงินซื้อเองส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนักลงทุนกู้จากโบรกเกอร์ นอกจากนี้ บัญชีมาร์จิ้นยังสามารถให้บริการแก่นักลงทุนที่ต้องการยืมหลักทรัพย์เพื่อมาขายชอร์ตได้อีกด้วย

นอกเหนือจากบริการซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไปแล้ว หยวนต้ายังมีบริการเสริมให้กับนักลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ ซึ่งบริการเสริมจะประกอบไปด้วย บริการให้กู้ยืมซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin) จะอำนวยความสะดวกเพิ่มอำนาจการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนสามารถลงทุนได้มากกว่าสินทรัพย์ที่นักลงทุนมีอยู่ นอกจากนี้ยังมีบริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) หากตลาดอยู่ในสภาวะขาลง นักลงทุนยังสามารถสร้างกำไรได้จากการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต  อนึ่ง นักลงทุนประเภทที่ชอบถือหุ้นยาวก็สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้จากการเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ได้เช่นกัน โดยทางหยวนต้าจะเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

Margin

บริการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Financing)

บัญชี Margin หรือบัญชี Credit Balance เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินสำหรับใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยในการลงทุนหลักทรัพย์บัญชี Margin ในเบื้องต้น นักลงทุนต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ไว้กับทางบริษัทส่วนหนึ่งก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์  และเงินอีกส่วนทางบริษัทจะให้สินเชื่อสำหรับการซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยอัตราส่วนการวางหลักประกันจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์นั้นๆ

อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin: IM)

อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น เป็นอัตราที่กำหนดการวางหลักประกันขั้นต้นก่อนที่การซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น

หากนักลงทุนต้องการลงทุนในหุ้น AAA โดยบริษัทกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหุ้น AAA ที่ 50% (IM=50%) หากนักลงทุนต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยวางหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท นักลงทุนจะกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้ 1,000,000 บาท (สมมติยังไม่คิดคำนวณคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ) ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มอำนาจในการซื้อหลักทรัพย์และมีโอกาสสร้างกำไรได้ถึง 2 เท่า เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

นักลงทุนสามารถดูอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมบัญชี Credit Balance ได้ที่ link

ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ในการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ นักลงทุนต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งว่า หลักทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ ณ ขณะนั้นเป็นขาขึ้น ซึ่งหากขณะนั้น หลักทรัพย์ตัวนั้นๆยังอยู่ในสภาวะขาลง นักลงทุนอาจจะต้องเตรียมสภาพคล่องให้เพียงพอเนื่องจากอาจต้องมีการเรียกวางหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Equity) ณ ราคาตลาดสิ้นวันทำการใดๆลดลงต่ำกว่า มูลค่าสินทรัพย์ที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin) หรือในกรณีที่อาจมีการบังคับขาย (Force Sell) หากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Equity) ณ ราคาตลาดสิ้นวันทำการใดๆลดลงต่ำกว่า ระดับมูลค่าสินทรัพย์ที่ต้องดำรงไว้ก่อนถูกบังคับขาย (Force Margin) และลูกค้าไม่ได้นำเงินมาวางหลักประกันเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด

การใช้บริการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน?

เหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมาเป็นอย่างดี โดยสามารถจับจังหวะการลงทุนของหลักทรัพย์นั้นๆได้ เนื่องจากการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์นั้น เหมาะกับการคาดการณ์ว่าตลาดหุ้นจะอยู่ในช่วงขาขึ้น และนักลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงได้หากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เนื่องจากการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นบริการที่มีการ Leverage ที่มากกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ หากราคาหลักทรัพย์ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขาดทุนที่มากกว่าการลงทุนแบบปกติ และนักลงทุนควรมีสภาพคล่องที่เพียงพอ หากเกิดกรณีที่มีการเรียกวางหลักประกันเพิ่มเติม (Call Margin) เพื่อให้คงรักษาสถานะการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์นั้นๆไว้

ทำไมต้องใช้บริการมาร์จิ้นกับทางหยวนต้า

SBL

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ Stock Borrowing and Lending หรือ SBL คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในเชิงของการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนเพื่อแสวงหากำไร

Stock Borrowing and Lending หรือ SBL คืออะไร

SBL คือ บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อนำไปขายชอร์ตแล้วส่งมอบหุ้นนั้นคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยืม โดยตลอดระยะเวลาการยืมนั้นผู้ขอยืมจะต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่กำหนดเพื่อให้ผู้ให้ยืมมั่นใจว่าจะได้รับหุ้นคืนครบถ้วนตามเวลากำหนด โดยทางบริษัทหลักทรัพย์จะเป็นเป็นตัวกลางในกระบวนการ การยืมหลักทรัพย์ จากนักลงทุนที่ถือหลักทรัพย์ระยะยาว (ผู้ให้ยืม) มาให้นักลงทุนนำไปขายชอร์ต (ผู้ยืม)

ประโยชน์ของ SBL คือ อะไร

ธุรกรรมหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ SBL มีความเสี่ยงที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด เพราะมีความเกี่ยวข้องกับคู่ค้า ความเสี่ยงจากตลาด และยังมีข้อจำกัดทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การใช้งาน SBL มีประโยชน์มากมายในกลยุทธ์การลงทุนที่เกี่ยวข้อง โดยหากพูดถึงประโยชน์ของ SBL คือ อะไร ในทางตรงจากทั้งผู้ให้ยืมและผู้ขอยืมสามารถระบุได้ดังนี้

ผู้ให้ยืม (Lender) ได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดระยะเวลาที่เกิดการยืมหุ้น โดยยังคงได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ ตามปกติ 

ผู้ขอยืม (Borrower) มีโอกาสทำกำไรจากการขายชอร์ตหุ้นที่ยืมมา แล้วรอจังหวะซื้อหุ้นกลับในราคาที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังสามารถขายแล้วซื้อกลับกี่รอบก็ได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการยืม โดยมีค่าธรรมเนียมการยืมตลอดระยะเวลาการยืมในอัตราที่จูงใจ

sbl.jpg

ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริการ SBL ของ บล.หยวนต้า ?

เมื่อนักลงทุนทราบแล้วว่า SBL คือ อะไร นักลงทุนก็อาจมีคำถามว่าแล้วทำไมจึงต้องเลือกใช้บริการ SBL ของ บล.หยวนต้า เนื่องจากการบริการ SBL คือการขอยืมหลักทรัพย์จากผู้ให้ยืม (Lender) แต่ผู้ขอยืม (Borrower) จะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีความปลอดภัยและหลักทรัพย์ตรงนี้จะไม่หายไปไหน ซึ่งในจุดนี้ทาง บล. หยวนต้า ได้เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการดังนี้

1. ทางบริษัทจะเข้าเป็นคู่สัญญาให้แก่ทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ผู้ให้ยืม (Lender) มั่นใจในการให้ยืมหุ้น

2. ในการยืมหุ้นแต่ละครั้ง ผู้ขอยืม (Borrower) จะต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก่อนทำการขอยืมหุ้น ซึ่งทางบริษัทสามารถนำมาใช้บังคับซื้อหุ้นคืนได้ในกรณีที่จำเป็น

นอกจากนี้ในบริการ SBL ของทาง บล.หยวนต้า มีข้อดีในหลายด้านที่จะเข้ามาช่วยนักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดและทำการลงทุนในหุ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น

1.สินทรัพย์ที่หลากหลายและมีปริมาณมาก ของทาง บล.หยวนต้า ที่สามารถให้ยืมได้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการความหลากหลาย

2.อัตราค่าธรรมเนียมที่หลากหลาย เลือกได้ตรงความต้องการ

3.ความสะดวกสบายในการจัดการหลักทรัพย์ ผู้ให้ยืมสามารถทำการขาย หรือโอนภายในบัญชีหลักทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการให้ยืมได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์อย่างสะดวกและรวดเร็ว

4.ระบบการให้บริการที่รวดเร็วและมีความเป็นมาตรฐาน มีระบบที่ให้บริการ SBL ที่ใช้งานง่าย และมีการตอบสนองแบบ Realtime ทำให้ผู้ใช้ไม่พลาดโอกาสในการทำธุรกรรมที่สำคัญ

5.การทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ที่ครบวงจร ที่ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ครบวงจรทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนตั้งแต่การยืม (Borrow) การขายชอร์ต (Short sell) การซื้อคืน (Buy cover) และการคืนหลักทรัพย์ (Return)

ดังนั้น การให้บริการ SBL ของ บล.หยวนต้า เป็นบริการที่สำคัญและเป็นที่นิยมในวงการ ซึ่งการเลือกใช้บริการ SBL ของ บล.หยวนต้า เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงในการลงทุน ความปลอดภัย และการดูแลจากทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

การให้ยืมหลักทรัพย์

• ผู้ให้ยืมได้รับเงินชดเชยเงินปันผล (XD) ส่วนสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (XM) หากผู้ให้ยืมต้องการใช้สิทธิเข้าประชุม จะต้องเรียกหลักทรัพย์คืนก่อนขึ้นเครื่องหมาย แต่หากหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ (XR) หรือสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (XW) บริษัทจะทำการคืนหลักทรัพย์ให้ผู้ให้ยืมก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย

• ผู้ให้ยืมสามารถให้ยืมหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีเงินสด (Cash Account) และบัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)

• ผู้ให้ยืมสามารถ ขาย หรือโอนภายในบัญชีหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการให้ยืมได้ตลอดเวลา

• ผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืม ตามจำนวนวันที่มีรายการให้ยืมเกิดขึ้น โดยบริษัทชำระค่าธรรมเนียมให้ในบัญชีหลักประกันทุกเดือน

• หลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ใน SET100 และหลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯประกาศ

การยืมหลักทรัพย์

• ผู้ยืมสามารถยืมและขายชอร์ตหลักทรัพย์ได้ในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

• ระยะเวลาการยืมสูงสุด 1 ปี ระยะเวลาการยืมต่ำสุด 1 วัน

• ผู้ยืมชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ทุกสิ้นเดือน โดยตัดเงินจากหลักประกันในบัญชีที่ยืมหลักทรัพย์

• หลักทรัพย์ที่ยืมเป็นหลักทรัพย์ใน SET100 และหลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯประกาศ

สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจบริการ SBL สามารถเปิดบัญชีหลักทรัพย์และสมัครธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) และหากมีบัญชีหลักทรัพย์กับหยวนต้าอยู่แล้วก็สามารถ Login หน้าเวปไซด์ เลือกสมัคร SBL ในหน้า E-Service Request ได้เล