หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง แบบ FCN คืออะไร? ลงทุนแล้วคุ้มไหม ?

สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจในลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ Structured Notes อาจจะเคยได้ยินการลงทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแบบ FCN แต่ก็อาจจะมียังมีความสงสัยอยู่ภายในใจว่า หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง แบบ FCN คืออะไร? ลงทุนแล้วคุ้มไหม ? เป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับนักลงทุนอย่างคุณหรือเปล่า

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง คืออะไร?

  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ Structured Notes เป็นตราสารการเงินที่ผสมระหว่าง หุ้นกู้ กับ ตราสารอนุพันธ์ โดยมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกับหุ้นกู้ระยะสั้น โดยผลตอบแทนของ Structured Note จะแปรผันตามการขึ้นลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง   ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนี้  โภคภัณฑ์  อัตราแลกเปลี่ยน  อัตราดอกเบี้ย หรือแม้แต่การผสมกันของทรัพย์สินอ้างอิงหลายประเภทก็ตาม  

Fixed Coupon Callable Note หรือ FCN   หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ Popular ที่สุด

Fixed Coupon Callable Note หรือ FCN เป็นหนึ่งในรูปแบบของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่ผสมระหว่างหุ้นกู้และตราสารอนุพันธ์ที่อิงกับราคาหุ้นหรือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์      ผลตอบแทนของ FCN จะกำหนดชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ลงทุนตามชื่อ Fixed Coupon โดยการจ่ายผลตอบแทนจะเป็นรายเดือน   ผู้ลงทุนใน FCN จะได้รับผลตอบแทนทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา FCN      เมื่อครบอายุตราสาร ผู้ลงทุนจะได้เงินต้นคืนเป็นเงินหากราคาหุ้นอ้างอิงสูงกว่ากรอบราคาที่กำหนด และผู้ลงหุ้นจะได้รับเงินต้นคืนเป็นหุ้นอ้างอิงหากราคาหุ้นอ้างอิงต่ำกว่ากรอบราคาที่กำหนด      FCN  อาจเลิกสัญญาก่อนครบอายุตราสารได้ ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงเกินกรอบราคาที่กำหนด 

FCN มีหลายประเภท เช่น Knock-in Knock-out Note (KIKO) เป็น FCN ระยะสั้น  อายุประมาณ  6 เดือน  ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ (2-3 ตัว) โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนตลอดอายุสัญญาที่ถือครอง โดยเพิ่ม Knock-in  Barrier เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการรับเป็นหุ้นเมื่อครบอายุตราสาร                     

FCN

1. ราคาหุ้นอ้างอิง (Stock underlying) หรือดัชนีอ้างอิง (Index Underlying) มีผลต่อผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง

2.ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดเมื่อเริ่มลงทุน (Monthly Coupon Payout)

3.หุ้นกู้สิ้นอายุทันทีไม่ต้องรอครบกำหนด ถ้าหุ้นทุกตัวในตะกร้าหุ้นมีราคาสูงกว่า Knock Out Barrier ในวัน Observation ของแต่ละเดือน (Monthly Knock-Out Observation)

4.ในวัน Final Valuation ถ้าราคาหุ้นทุกตัวในตะกร้าหุ้นมีราคาสูงกว่า Strike Price หรือ ต่ำกว่า Strike แต่ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีหุ้นตัวไหนเคยต่ำกว่า Knock in Barrier เลย ผู้ลงทุนจะได้เงินต้นคืน 100%  แต่ในกรณีที่ราคาหุ้นในตะกร้าต่ำกว่าหรือเท่ากับ Strike Price ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นในจำนวนเท่ากับเงินลงทุนเริ่มต้นหารด้วยราคา Strike (ในกรณีลงทุนเป็นตะกร้าหุ้น นักลงทุนจะได้รับหุ้นตัวที่มี Worst off Performance)

5.FCN มีอายุเริ่มตั้งแต่ 2-12 เดือน ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงในช่วงนั้นๆ

6.Global Issuer ผู้ออกตราสารเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของโลกหรือเป็นบริษัทในเครือของสถาบันชั้นนำของโลกที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ลงทุน FCN ดีอย่างไร

- โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและตราสารหนี้อื่น

- สามารถเลือกหุ้นอ้างอิงได้หลากหลาย เช่น หุ้นกลุ่ม Tech Stocks เช่น NETFLIX, NVIDIA, TESLA, APPLE, GOOGLE, FACEBOOK เป็นต้น และสามารถเลือกหุ้นหรือ ETF ในตลาดหลักทรัพย์ Hong Kong ได้

- การเลือกหลักทรัพย์อ้างอิงมีผลต่อผลตอบแทน หากเป็นหุ้นที่มีความผันผวนของราคาสูง มีโอกาสที่ราคาจะต่ำกว่า Ki Barrier และ Put Strike ซึ่งมีผลให้ผู้ลงทุนอาจได้หุ้นเมื่อครบอายุตราสาร  ผลตอบแทนจะสูงกว่าหุ้นที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งความเสี่ยงที่จะได้รับเป็นหุ้นแทนก็สูงเพิ่มด้วยเช่นกัน

- สามารถใช้เป็นทางเลือกในการสร้างพอร์ตลงทุน (Portfolio Construction) ได้ เนื่องจากกรณีที่ได้รับเป็นหุ้น จะได้รับหุ้นในราคาที่ต่ำ  มีโอกาสทำกำไร Capital gain เมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

- ไม่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้  เพราะ Issuer ผู้ออกตราสารนำเงินลงทุนไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ และแยกบัญชีการลงทุนนี้ออกจากบัญชีของบริษัท  นอกจากนี้ Isuuer ยังเป็นสถาบันการเงินชั้นำของโลกด้วย

ทำไมต้องลงทุนใน หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง แบบ FCN กับ บล.หยวนต้า

ด้วยความหลากหลายของ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่สามารถออกแบบการลงทุนได้ตามที่นักลงทุนต้องการ (Customization) ทางบริษัทหลักทรัพย์จึงต้องทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการตรงจุดนั้น และยิ่งเป็นการลงทุนหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงแบบ FCN แล้วยิ่งมีความละเอียดอ่อนในรายละเอียดของสัญญา โดย บล.หยวนต้ามีสินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์อ้างอิงในไทยและต่างประเทศให้เลือกนักลงทุนเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับแผนการและกลยุทธ์ทางการเงินของผู้ลงทุน

เนื่องจาก FCN เป็นหนึ่งในรูปแบบของการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จึงมีความเสี่ยงทีต้องคำนึงถึงอยู่หลายอย่างเช่น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม (Market Risk), ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Business Risk), ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หรือ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เป็นต้น ซึ่งหากต้องการเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ในบทความ “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง คืออะไร? ลงทุนกับมันใช่ทางเลือกที่ดีหรือเปล่า ?” ได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาสิ่งที่ควรรู้และพึงระมัดระวังอย่างรอบคอบทุกครั้งก่อนการตัดสินใจลงทุน

โดยทาง บล.หยวนต้าเข้าใจตรงจุดนี้ของผู้ลงทุนที่อยากลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแบบ FCN แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ทาง บล.หยวนต้ามีทั้งบริการที่จะช่วยให้การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแบบ FCN ของผู้ลงทุนเป็นเรื่องง่าย ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ทั้งผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกลยุทธ์การจัดพอร์ตที่ใช่ให้กับคุณ

หากมีความสนใจที่จะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและใช้บริการของทาง บล.หยวนต้าสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลย

Call Center:        0 2009 8888

Online Service: 0 2009 8000