สำหรับการลงทุนในตลาดการเงินนั้นไม่ได้มีข้อจำกัดว่าผู้ลงทุนสามารถลงทุนในหุ้น หรือสินทรัพย์ได้สูงสุดเท่าไหร่ แต่เฉพาะข้อกำหนดที่ให้ลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่เท่าไหร่เท่านั้น จึงทำให้มีความหลากหลายของผู้ลงทุนเกิดขึ้นตั้งแต่การลงทุนในหุ้นจำนวนที่เหมาะสม จนถึงระดับหลายพันล้าน หรือมากกว่านั้น

ซึ่งหากขึ้นชื่อวาการลงทุนแล้ว ไม่ว่าเงินจำนวนน้อยหรือเงินจำนวนมากก็ต้องมองถึงหลักการกระจายความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนสูงที่สุด โดยหนึ่งในประเภทของผู้ลงทุนที่มีการลงทุนปริมาณมาก คือ ลูกค้าสถาบัน

ลูกค้าสถาบันคือใคร

ลูกค้าสถาบัน คือ กลุ่มนักลงทุนสถาบันที่อยู่ภายในประเทศ ซึ่งผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่อยู่ภายในประเทศ มีตัวอย่างดังนี้

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ธนาคารพาณิชย์

3. บริษัทเงินทุน

4. บริษัทประกันชีวิต

5. กองทุนประกันสังคม

6. กองทุนรวมที่ลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

7. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

8. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

9. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

10. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งนักลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าผู้ลงทุนสถาบันได้แก่ใครบ้างที่ “ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 4/2560” ในข้อที่ 4 โดยปกติแล้วนักลงทุนกลุ่มสถาบันจะมีเป้าหมาย และกฎระเบียบในการลงทุนที่ชัดเจน เน้นการลงทุนในระยะยาว ไม่ซื้อหรือขายบ่อย ซึ่งปริมาณซื้อขายของลูกค้าสถาบันจะค่อนข้างส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นโดยรวมและบทบาทของลูกค้าสถานบันก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปริมาณซื้อขายที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นโดยรวม ในแวดวงตลาดหุ้นมันตั้งฉายาให้ลูกค้ากลุ่มสถาบันว่า “กองทุน”

ลูกค้าสถาบัน ไม่ควรมองข้ามการลงทุนใดบ้าง

ในกลุ่มลูกค้าสถาบันที่เน้นการลงทุนในระยะยาว การตัดสินใจที่จะซื้อขายหุ้นแต่ละครั้งจึงเป็นสิ่งที่ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี ดังนั้น บล.หยวนต้า ที่มีทีมเจ้าหน้าที่การตลาด ซี่งเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญพร้อมจะให้บริการปรึกษาด้านการลงทุนอย่างครบวงจร เช่น

- บริการซื้อขายหลักทรัพย์

- บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

- บริการกองทุน

- บริการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (TFEX)

- บริการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

- บริการลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income)

- อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange)

Corporate-InstitutionSale-2.jpg

บริการสำหรับลูกค้าสถาบัน โดย บล. หยวนต้า

จากที่กล่าวไปข้างต้นการตัดสินใจลงทุนของทางลูกค้าสถาบัน เป็นสิ่งสำคัญที่ควรผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าสถาบันมั่นใจได้ว่าจะคว้าโอกาสทำกำไรเอาไว้ได้ทัน แต่การจะลงทุนในตลาดที่มีความหลากหลายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น อาจจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวและอาจจะมีข้อมูลบางส่วนตกหล่นไประหว่างทางก็ได้

ดังนั้น บล.หยวนต้า ที่เข้าใจในจุดนี้ดีจึงมีบริการสำหรับลูกค้าสถาบัน ที่พร้อมเป็นตัวช่วยในการออกแบบและวางแผนลงทุนทางการเงินที่เหมาะกับลูกค้าสถาบัน โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งบริการสำหรับลูกค้าสถาบัน ของ บล.หยวนต้า พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและประสานงานในทุกด้าน

นอกจากนี้ทาง บล.หยวนต้า ยังมีบริการอื่น ๆ อีกมากมายที่พร้อมสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ หากมีลูกค้าสถาบันมีความสนใจในการลงทุน แต่ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า ต้องทำอย่างไรบ้าง ก็สามารถติดต่อ บล.หยวนต้า เข้ามาเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลย

Call Center:        0 2009 8888

Online Service: 0 2009 8000