วาณิชธนกิจ คืออะไร

วาณิชธนกิจ หรือ Investment Banking คือการให้บริการให้คำปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ อาทิเช่น การระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น หุ้นกู้ หรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ดิจิตัลที่มีซับซ้อน รวมถึงการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ เป็นต้น

โดยผู้ให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ หรือวาณิชธนากรจะมีบทบาทในการให้คำปรึกษาในการศึกษาแนวทางและวางแผนการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตามวัตถุประสงค์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังช่วยบริหารตารางเวลาในแต่กระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการวาณิชธนกิจ ดีอย่างไร

เนื่องจากกระบวนการทางการเงินของบริษัทมีความหลากหลาย การที่ใช้บริการวาณิชธนกิจที่ไว้ใจได้ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้กิจการของท่านประสบความสำเร็จ เพราะจากการใช้บริการวาณิชธนกิจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางการเงินของกิจการ เช่น 

Corporate Investmen Banking

บริการวาณิชธนกิจ แบบมืออาชีพ โดย บล. หยวนต้า

จากที่กล่าวไปข้างต้น เจ้าของธุรกิจคงเห็นความสำคัญของการบริการวาณิชธนกิจ เพื่อดำเนินกระบวนการทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ แต่ก็อาจจะมีคำถามในใจเกี่ยวกับจัดเตรียมเอกสารหรือขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งท่านสามารถติดต่อฝ่ายวาณิชธนกิจของ บล.หยวนต้า เพื่อให้การเริ่มต้นในการดำเนินงานเป็นไปอย่างง่ายดาย ผ่านการให้คำปรึกษาโดยมืออาชีพ

Call Center:        0 2009 8888

Online Service: 0 2009 8000