ในโลกของเครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อนและความหลากหลายนั้น การมีตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นเรื่องสำคัญที่เข้ามาช่วยดูแลสิทธิและผลประโยขน์ จัดการประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกู้ (Bond holders) และผู้ออกหุ้น (Issuers) ให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง แล้วจะดีกว่าไหมถ้าหากมาทำความรู้จักกับ บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คืออะไร

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คืออะไร

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารหนี้เพื่อให้ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารอย่างโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาหุ้นกู้ ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งสิ้น  21 ราย ซึ่ง บล.หยวนต้าเป็นหนึ่งในนั้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้น ที่ดีควรมีลักษณะในการให้บริการแบบไหนบ้าง

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำหน้าที่คล้ายกับผู้พิทักษ์ที่คอยคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นกู้ว่าผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ถูกเอาเปรียบและได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ดีมักมีบริการดังนี้

1.ให้บริการเป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ (Issuers) และผู้ถือหุ้นกู้ (Bond holders) เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมตามข้อกำหนดสิทธิ

2.ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะช่วยตรวจสอบผู้ออกหุ้นกู้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิรวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อหารือเมื่อเกิดปัญหา

3.เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นตัวแทนดำเนินการเรียกร้องบังคับหลักประกัน (ถ้ามี) เพื่อชำระหนี้คืนแก่นักลงทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มักต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้าง

เนื่องจาก ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้บริการเป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ (Issuers) และผู้ถือหุ้นกู้ (Bond holders) ทำให้บ่อยครั้งที่ต้องเป็นคนคอยรักษาให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ในกรอบของข้อบังคับทางกฎหมาย และลดโอกาสเกิดข้อขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย โดยสามารถยกตัวอย่างสิ่งที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มักจะเผชิญได้ดังนี้

- สร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ จึงเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำข้อตกลง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย แต่ข้อตกลงก็ต้องอยู่ในขอบเขตของความยุติธรรมและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิที่กำหนดไว้

- ต้องตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และกฎระเบียบทางการเงินอย่างรอบคอบ

- ต้องเป็นตัวแทนดูแลสิทธิประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม รวมถึงแก้ไขข้อขัดแย้งและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความมั่นใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งปวง

Corporate-Debenture-2.jpg

บริการ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กับ บล.หยวนต้า ดีอย่างไร

เนื่องจากในตลาดตราสารหนี้ทางการเงินมีบริการด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เลือกเป็นจำนวนมาก แต่จะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่า สถาบันการเงินที่ให้บริการด้าน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ท่านเลือกนั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งทาง บล.หยวนต้า ผู้ให้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมเสนอการให้บริการ เพื่อให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดังนี้

- ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มามากกว่า 5 ปี

- บริการระดับมืออาชีพ ให้บริการด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ปกป้องผลประโยชน์ รักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้หลักเกณฑ์ความถูกต้องและเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม

- ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบและรวดเร็ว

- การสื่อสาร มีระบบรองรับทุกช่องทางการสื่อสาร สะดวก และใช้งานง่าย

ดังนั้นแล้วผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเป็นคนสำคัญที่คอยปกป้องผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นกู้ (Bond holder) และผู้ออกหุ้นกู้(Issuers) ให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง นอกจากนี้ยังคอยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นกู้ควรจะได้รับ

ซึ่ง บล.หยวนต้า มีบริการ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Debenture Holders Representative) ที่พร้อมดูแลผลประโยชน์บนความถูกต้อง ซื่อสัตย์ ด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมอบบริการที่ดีที่สุด โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์คอยช่วยให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของ บล.หยวนต้า พร้อมให้บริการตอบคำถามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอย่างมืออาชีพ หากมีความสนใจในบริการ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง สามารถติดต่อ บล.หยวนต้า เข้ามาเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลย

Call Center:        0 2009 8888

Online Service: 0 2009 8000

Debenture Holder's Representative Services:    0 2009 8235 - 8238