การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อสร้าง System Trade และวิธีการบริหารพอร์ตลงทุนด้วย Yuanta MT4
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อสร้าง System Trade และวิธีการบริหารพอร์ตลงทุนด้วย Yuanta MT4
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย Indicator ต่าง ๆ เพื่อสร้าง System Trade
- การสร้าง System Trade เทคนิคการบริหารพอร์ตลงทุนด้วย Yuanta MT4
คุณพงศ์พัฒน์ ค้ำชู, CMT ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
คุณเกียรติภูมิ พิทักษ์เมฆา ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Online Service
กำหนดการสัมมนา
วันที่
:
17 สิงหาคม 2562
เวลา
:
13.00 – 16.30 น.
สถานที่
:
ห้อง 701 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
แผนที่
:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายOnline Service โทรศัพท์ : 02-009-8000