สัมมนา Yuanta รวมขุนพลพิชิต TFEX
สัมมนา Yuanta รวมขุนพลพิชิต TFEX
วิทยากร :
คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายธุรกิจรายย่อย
คุณอติ อติกุล, CMT, CFA, FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์
คุณศักดา แสงกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายธุรกิจรายย่อย
คุณเจตอาทร สองเมือง, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Quantitative
คุณพงศ์พัฒน์ ค้ำชู, CMT ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
คุณเกียรติภูมิ พิทักษ์เมฆา ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Online Service
กำหนดการสัมมนา
วันที่
:
24 สิงหาคม 2562
เวลา
:
9.00 – 12.00
สถานที่
:
หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แผนที่
:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายOnline Service โทรศัพท์ : 02-009-8000