icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

 YUANTA Radars  เครื่องมือเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวราคาเด่น ๆ พร้อมทั้งส่งคำสั่งการซื้อขายได้

         YUANTA Radars คือ เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่น ๆ จากการเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณหุ้นที่ทำการซื้อขาย  เช่น หุ้นที่ทำ New High ในรอบ 52 สัปดาห์ หุ้นที่มีปริมาณหุ้นซื้อขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน 3 วันที่ผ่านมา รวมไปถึงตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณที่สำคัญทางเทคนิค  เช่น MACD, RSI, Stochastic, Candle Patterns แล้วมานำมาเสนอในรูปแบบและสีสันที่เข้าใจได้ง่ายเสมอกับการเล่นเกมส์ นอกจากนี้ YUANTA Radars ยังมีความ สามารถในการแสดงกราฟราคาหุ้นที่ผู้ใช้สามารถตีเส้น Trend line ได้ และยังสามารถเตือนหุ้นตามข้อกำหนด (ราคา ปัจจัยเทคนิคหรือ ข่าว) ที่สำคัญยังสามารถ ยังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้อีกด้วย  

กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดคุ่มือ YUANTA Radars


คลิปวีดีโอการใช้งานคลิกที่นี้

วิธีการเข้าใช้งาน
    1. ติดตั้ง App YUANTA Radars
        ติดตั้ง  YUANTA Radars  ผ่าน iPhone ,ipad และ Android คลิกที่  https://onelink.to/pfc3rp
        ติดตั้ง App YUANTA Radars ในมือถือ โดยสแกน QR Code

            
    2.เปิดใช้งาน App YUANTA Radars เลือก Trade Now
    3. เลือก บริษัท YUANTA ทำการป้อน Username และ Password
             
          

                          

   

image scroll top