icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

รายงานการฝาก/ถอนเงิน 

      ลูกค้าสามารถทำรายการได้ดังนี้              

       1. เข้าเว็บไซต์ www.yuanta.co.th เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ

       2. เลือกเมนู E-Service > E Report >รายงานการฝาก/ถอนเงิน 

        3.เลือกประเภทบัญชี, ปี, เดือน แล้วกด ยืนยัน

27-1.jpg

image scroll top