icon list menu
คู่มือผู้ใช้งาน

Yuanta NAVI

Yuanta NAVI คือ Application หนึ่งเดียวที่รู้ใจนักลงทุนด้วยบริการ Personalized Service เสมือนคู่หูการลงทุนผู้รู้ใจโดยใช้เทคโนโลยี AI เรียนรู้พฤติกรรมการลงทุนของท่าน พร้อมให้คำแนะนำการลงทุน

คู่มือการใช้งาน (PDF) คลิกเพื่ออ่าน
 

"หยวนต้า" คือโบรกเกอร์แรกที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจาก AI และ Machine Learning เพื่อให้บริการนักลงทุนแบบเข้าถึงทุกความต้องการ


 

ช่องทางที่ 1

  คลิกเพื่อติดตั้ง Yuanta NAVI 

ผ่าน Link ที่นี่

คลิกเพื่อติดตั้ง

ช่องทางที่ 2

  Scan QR Code เพื่อติดตั้ง

Yuanta NAVI

1066-1.jpg

image scroll top