รายละเอียดโปรโมชั่น

ยิ่งชวนมากยิ่งได้มาก! เพียงชวนเพื่อนมาเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่ รับเงินสมนาคุณฝากเข้าบัญชีเป็นหลักประกันเพื่อชำระค่าธุรกรรม มูลค่า 500 บาท  ต่อ 1 ราย พิเศษรับโบนัสเพิ่มรวมสูงสุด 10,000 บาท!


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้แนะนำ

 1. เพียงแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทฯ พร้อมเปิดบัญชีสำเร็จและมีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หุ้น/อนุพันธ์/กองทุน รวมกัน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป  ตั้งแต่รายที่ 1 – 9 รับเงินสมนาคุณฝากเข้าบัญชีเป็นหลักประกันเพื่อชำระค่าธุรกรรม มูลค่า 500 บาท ต่อ 1 ราย
 2. แนะนำเพื่อนครบ 10 คน รับโบนัสเพิ่ม 5,500 บาท รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มเข้าบัญชีหลักประกันเพื่อชำระค่าธุรกรรม                             ทั้งสิ้น 10,000 บาท

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถูกแนะนำ

 1. เพื่อน (ผู้ถูกแนะนำ) รับ Yuanta Point 1,000 คะแนน เมื่อมีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 2. รับคำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนฟรี 1 ครั้ง จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

 

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม 

 1. ผู้แนะนำ ทำการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทฯ โดยแจ้งรหัสแนะนำ(เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลัก) ของหยวนต้าให้เพื่อน(ผู้ถูกแนะนำ)
 2. ผู้ถูกแนะนำกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการเปิดบัญชีหลักทรัพย์
 3. หลังจากลงทะเบียนจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด 
 4. เจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์เปิดบัญชีให้ผู้ถูกแนะนำ ผู้ถูกแนะนำต้องกรอกรหัสแนะนำและเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้สำเร็จ 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2567
 2. บัญชีหลักทรัพย์ใหม่ คือ บัญชีที่ยังไม่เคยเปิดกับบริษัทฯ มาก่อน
 3. บัญชีที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ และนำมาคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น/อนุพันธ์/กองทุน  คือ บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีเงินสด (Cash Account) เท่านั้น
 4. ผู้แนะนำ หมายถึง ลูกค้าที่มีบัญชีกับ หยวนต้า อยู่แล้ว และเป็นผู้แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชี
 5. ผู้แนะนำที่อยู่ภายใต้โครงการ YAA ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 6. ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อน) หมายถึง ผู้ที่ถูกแนะนำให้มาเปิดบัญชี และยังไม่เคยมีบัญชีกับหยวนต้า มาก่อน
 7. ผู้ถูกแนะนำจะได้รับ 1,000 Yuanta Point เมื่อมีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป  และจะได้รับคำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนฟรี 1 ครั้งเมื่อทำการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่สำเร็จ 
 8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้ (ผู้ถูกแนะนำจะต้องเลือกโปรโมชั่นเปิดบัญชีใหม่เพียงโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่ง)
 9. ผู้แนะนำจะได้รับเงินสมนาคุณเข้าบัญชีเป็นหลักประกันเพื่อชำระค่าธุรกรรม มูลค่า 500 บาท ต่อการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่สำเร็จตามเงื่อนไข และได้รับโบนัสเพิ่ม เมื่อชวนเพื่อนครบตามจำนวน ดังนี้
  1. ชวนเพื่อนตั้งแต่รายที่ 1- 9 เปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่สำเร็จตามเงื่อนไข รับเงินสมนาคุณเข้าบัญชีเป็นหลักประกันเพื่อชำระค่าธุรกรรมมูลค่า 500 บาท ต่อ 1 ราย
  2. ชวนเพื่อนครบ 10 คน (เฉพาะรายที่ 10) รับโบนัสเพิ่ม 5,500 บาท  รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่ม เข้าบัญชีหลักประกันเพื่อชำระค่าธุรกรรม ทั้งสิ้น 10,000 บาท
 10. จำกัดจำนวน 1 ท่าน ต่อ 10 สิทธิ์การแนะนำ (รับเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่ม เข้าบัญชีหลักประกันเพื่อชำระค่าธุรกรรมเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
 11.  ผู้แนะนำจะได้รับเงินสมนาคุณเข้าบัญชีเป็นหลักประกันเมื่อผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทฯสำเร็จและมีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หุ้น/อนุพันธ์/กองทุน รวมกัน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 12.  เงินสมนาคุณที่ได้รับบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำมาชำระค่าธุรกรรมให้กับลูกค้า โดยจะนำไปใช้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash, Cash balance, Credit balance และ TFEX เมื่อลูกค้ามีธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2567
 13. ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดของเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสิน ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call center โทร. 02-009-8888
 16. วันที่มอบของสมนาคุณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้าบริษัทฯ เท่านั้น

 

หมายเหตุ 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ