ในโลกของการลงทุกนั้นมีประเภทของผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือกสรรเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่หรือหน้าเก่าอาจจะยังไม่รู้จักกับ วอร์แรนท์ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความน่าสนใจไม่น้อย

 1. วอร์แรนท์ (Warrant) คืออะไร?

         วอร์แรนท์ (Warrant) คือ ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ในราคาที่กำหนด (Exercise Price) จำนวนที่กำหนด และภายในระยะเวลาที่กำหนด เปรียบเสมือนใบจองซื้อหุ้นในอนาคต

2. วอร์แรนท์ทำงานอย่างไร?

         วอร์แรนท์ เปรียบเสมือนใบจองซื้อหุ้นล่วงหน้า ผู้ถือวอร์แรนท์มีสิทธิที่เลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อหุ้นอ้างอิงตามราคาและจำนวนที่ระบุไว้ในวอร์แรนท์ ภายในวันที่กำหนดก็ได้ โดยสามารถยกตัวอย่างได้ เช่น

         บริษัท XYZ ออกวอร์แรนท์ XYZ-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

         กรณีที่ให้นักลงทุนตัดสินใจนั้นสามารถเกิดขึ้นได้มีอยู่ 2 กรณี คือ

         กรณีที่ 1 : ราคาหุ้น XYZ อยู่ที่ 12 บาท

         กรณีที่ 2 : ราคาหุ้น XYZ อยู่ที่ 8 บาท

         ซึ่งหากสังเกตได้จากทั้งสองกรณี สามารถสรุปได้ว่า

3. วอร์แรนท์ (Warrant) มีกี่ประเภท?

         วอร์แรนท์ (Warrant) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

1.วอร์แรนท์แบบมีใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) : เป็นวอร์แรนท์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน มักใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุน หรือแจกให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant หรือ DW) : เป็นวอร์แรนท์ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ มักอ้างอิงกับหุ้นของบริษัทอื่น

4. อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของวอร์แรนท์?

         ราคาของวอร์แรนท์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ดังนี้

5. วอร์แรนท์เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน?

         วอร์แรนท์ (Warrant) เหมาะกับนักลงทุนที่ ต้องการเก็งกำไรจากราคาหุ้น ต้องการลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อย และยอมรับความเสี่ยงได้สูง โดยมีข้อควรระวังที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามดังนี้

นักลงทุนมือใหม่เปิดพอร์ตลงทุนในวอรแรนท์ ที่ไหนดี?

         หากอ่านมาจนถึงจุดนี้แล้ว ใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนในวอรแรนท์ก็คงจะมีคำถามในใจว่าบริษัทหลักทรัพย์ก็มีมากมายแต่ เปิดพอร์ตลงทุนที่ไหนถึงจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และบทวิเคราะห์ที่ข้อมูลครบถ้วน ซึ่งท่านสามารถเปิดพอร์ตหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าได้

         โดยเหตุผลที่ควรเลือกบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า

         สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า พร้อมให้บริการเปิดพอร์ตการลงทุน ซื้อขาย และเล่นหุ้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีความสงสัยหรือต้องการคำแนะนำสามารถติดต่อเราได้ในทุกช่องทางการติดต่อ