เรียน     ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการสมัครเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์

      เนื่องด้วย ระบบการให้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) จะมีการปิดปรับปรุงระบบ โดยลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ได้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

                1. วันพฤหัสที่  30 พฤษภาคม 2567    เวลา 17.00 - 18.00 น.
                2. วันพฤหัสที่  30 พฤษภาคม 2567    เวลา 22.00 - 23.00 น.
                3. วันเสาร์ที่        1 มิถุนายน 2567      เวลา 22.00 - 24.00 น.
                4. วันศุกร์ที่      14 มิถุนายน 2567      เวลา 17.00 - 18.00 น.
                5. วันพฤหัสที่  20 มิถุนายน 2567       เวลา 22.00 - 23.00 น.

      ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ
ฝ่าย Online Service  เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000