เรียน ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

         บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอประกาศขนาดของหลักประกันและค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (IC) หรือ
Online Service  เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000