เรียน     ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการ Internet Trading ทุกท่าน


     เนื่องด้วย โปรแกรม StockRadars (Web Version) จะทำการปรับปรุงระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.45-18.30 น. ทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

      จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ


หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถใช้บริการ Application StockRadars  ได้ตามปกติ


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ
ฝ่าย Online Service เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000