เรียน     ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการ Internet Trading ทุกท่าน

     เนื่องด้วย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการปรับปรุงระบบร่วมกับ Settrade เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแจ้งปิดการให้บริการระบบ Internet Trading ผ่านโปรแกรม Streaming โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปิดระบบส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น (Equity)     ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 67 เวลา 06.00 - 12.00 น.
- ปิดระบบส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์ (Tfex) ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 67 เวลา 06.00 - 12.00 น.
- ปิดระบบส่งคำสั่งซื้อขายกองทุน            ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 67 เวลา 06.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถใช้บริการโปรแกรม Yuanta NAVI และ efinTrade+ ได้ตามปกติ


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ
ฝ่าย Online Service  เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000