เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


         บริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าโปรแกรม eFin StockPickUp จะมีการ Update Version ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้


            1. eFin StockPickUp          เป็น version 7.4.0สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ
ฝ่าย Online Service เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000