เรียน     ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการสมัครเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์


      เนื่องด้วย ระบบการให้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) จะมีการปิดปรับปรุงระบบ โดยลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ได้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

                 1. วันเสาร์ที่  3 ก.พ. 67 เวลา 4:30-8:00 น.
                 2. วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 67 เวลา 4:30-8:00 น.
                 3. วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 67 เวลา 4:30-9:00 น.
                 4. วันเสาร์ที่   2 มี.ค. 67 เวลา 5:00-8:00 น.
                 5. วันเสาร์ที่   9 มี.ค. 67 เวลา 5:00-8:00 น.
                 6. วันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 67 เวลา 5:00-8:00 น.
                 7. วันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 67 เวลา 5:00-8:00 น.
                 8. วันเสาร์ที่   6 เม.ย. 67  เวลา 5:00-8:00 น.
                 9. วันเสาร์ที่ 20 เม.ย. 67 เวลา 5:00-8:00 น.
               10. วันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 67 เวลา 5:00-8:00 น.      ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ
ฝ่าย Online Service  เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000