เรียน     คุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

 

            บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่าโครงการเทรดสะสมคะแนน Yuanta Rewards 2023 สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ ได้มอบเป็นมูลค่า Yuanta Rewards เพื่อใช้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ให้กับท่าน

ผ่านระบบออนไลน์แบบอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2567 โดยมูลค่า Yuanta Rewards เพื่อใช้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ของท่านจะหมดอายุในวันทำการสุดท้ายของปี 2567 เท่านั้น

 

ท่านสามารถตรวจสอบมูลค่า Yuanta Rewards คงเหลือของท่านโดย Login ผ่านทางเว็บไซต์หยวนต้าเพื่อเข้าสู่ระบบ https://sso.yuanta.co.th/Login > เลือก  My Corner > เลือกเมนู Rewards

ศึกษารายละเอียดข้อมูลโปรโมชั่นเทรดสะสมคะแนน Yuanta Rewards 2023 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หยวนต้า https://legacy.yuanta.co.th/index.php/promotions/detail/2004

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (IC) หรือ

Online Service  เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด