เรียน     ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการ Settrade Technical Chart ทุกท่าน

     เนื่องด้วย ทาง Settrade จะมีการปรับปรุงการให้บริการ Settrade Technical Chart ที่อยู่ในโปรแกรม Streaming ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้

     - การปรับปรุงบริการดังกล่าวมีผลทำให้ ไม่สามารถ Load ข้อมูล Chart หรือ Indicator ที่ไม่ได้ทำการ Save กลับมาได้
     - แนะนำให้ลูกค้าทำการ Save Chart หรือ Save Indicator  ภายในวันพุธที่ 20 ธ.ค. 2566


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
ฝ่าย Online Service  โทรศัพท์ 02 009 8000