เรียน    ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เรื่อง    ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป  ตามประกาศที่ ปยต.040/2566


คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด