เรียน    ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เรื่อง    ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade ตามประกาศที่ ปยต.027/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป


คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด