เรียน     ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการ Yuanta Beyond Application 


 

           เนื่องด้วยบริษัท จะสิ้นสุดการให้บริการ  Yuanta Beyond Application  ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 


          โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ Yuanta NAVI Application ซึ่งมีระบบและฟังก์ชันการทำงานที่สามารถรองรับความต้องการของนักลงทุนได้อย่างครอบคลุม และ YuantaRadars Application  เพื่อทดแทน Yuanta Beyond Application 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ

ฝ่าย Online Service  เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000  หรือ อีเมล online@yuanta.co.th