เรียน    ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


           ประกาศเรื่องประเภทคำสั่งซื้อขาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดของการส่งคำสั่งและคงคำสั่งซื้อขาย ตามประกาศที่ ปยต.021/2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด