เรียน     ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการสมัครเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์


      เนื่องด้วย AIS แจ้งปิดบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)  ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน myAIS ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 14:45 น. เป็นต้นไป

      ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

      


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ
ฝ่าย Online Service  เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000