เรียน    ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เรื่อง    ประกาศแจ้งปรับอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศที่ ปยต.043/2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด