เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เรื่อง ประกาศ อัตราดอกเบี้ยที่ ปยต.033/2565 และ ปยต.034/2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 
 - ประกาศที่ ปยต.033/2565  อัตราดอกเบี้ยเงินวางหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 - ประกาศที่ ปยต.034/2565 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น และอัตราดอกเบี้ยการเข้าทำธุรกรรม Block Trade คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด