แจ้งให้ลูกค้าทำการตรวจสอบและปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรองรับ การยืนยันตัวตน 2 ปัจจัย (2 Factors Authentication Login)