เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ


ตามที่บริษัทมีบริการเสริมเพิ่มเติมจากการจัดส่งใบยืนยันการซื้อขาย (Confirmation note) ให้ทุกครั้งที่มีการซื้อขายอยู่แล้ว ด้วยการส่ง SMS ให้ลูกค้าที่มีรายการซื้อขายทุกท่าน โดยมีการส่งเป็น pre-confirm ณ สิ้นวันที่มีการซื้อขาย และส่งอีกครั้งเป็น official confirm ณ เช้าของวันถัดจากวันที่มีการซื้อขาย และได้รับข้อแนะนำจากลูกค้าหลายท่านให้บริษัทใช้คำที่กระชับมากขึ้นและหรือระงับการจัดส่งเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทจึงใคร่เรียนว่าบริษัทจะได้เปลี่ยนแปลงการจัดส่งดังนี้

เดิม
SMS  Pre-Confirm ค่าซื้อ/ค่าขาย เป็นภาษาไทย 
ตัวอย่าง: PreConfirm trade 22/07/2020 due 24/07/2020 บัญชี 15XXX999  มีค่าซื้อ 9,770.45 บาท จะหัก ATS KKของท่าน สงสัยสอบถาม 02-0098000                                                                                                                                                                                                                                                                 
เปลี่ยนเป็น
SMS Pre-Confirm  ค่าซื้อ/ค่าขาย ของลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง: PreConfirm trade 22/07/2020 due 24/07/2020 Account 15XXX999 Net paid 9,770.45 Baht : Online services Tel 02-0098000                                                                                                                                                                                                                                                                       
และบริษัทได้มีช่องทางให้ท่านลูกค้าแจ้งให้เป็นข้อความภาษาไทยเช่นเดิม และหรือแจ้งให้บริษัทระงับการส่ง SMS ดังกล่าว โดยท่านสามารถแจ้งผ่านพนักงานของบริษัท หมายเลขโทร  02-009-8888  หรือได้ตามช่องทางเมนู Account Setting ของลูกค้าเอง


ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการ  จากลูกค้าผู้มีอุปาระคุณทุกท่านด้วยดีตลอดไป