เรียน     ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ          บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการเมนู ถอนเงินด่วน ดังนี้
     - บริษัทฯ จะปิดให้บริการเมนู ถอนเงินด่วน ในช่วงเวลา 01:00 - 05:00 น. ของทุกวันทำการ เท่านั้น

          จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ  

หมายเหตุ : วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร.02 009 8251-9  หรือ 
ฝ่าย Online Service  เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000