เรียน ท่านลูกค้าผู้ใช้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่ใช้บริการ Streaming (SETTRADE) (เลขบัญชีลงท้าย “-4”)

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอประกาศการคำนวณหลักประกัน กรณีปิดสถานะของสัญญาด้านใดด้านหนึ่งออกจากสถานะสัญญาแบบคู่ Spread

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (IC) หรือ
Online Service  เบอร์โทรศัพท์ 02 009 8000

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด