"หยวนต้า" ร่วมพิธี 1st Day Trade "I2" เข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันแรกของบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ I2 ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย I2 ดำเนินธุรกิจ System Integration (SI) แบบครบวงจร ได้แก่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ I2 เข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,134 ล้านบาท และมีมูลค่าการระดมทุน 324 ล้านบาท