วิศวฯ จุฬาฯ จับมือ บล.หยวนต้า ร่วมทำ MOU พัฒนานิสิตหลักสูตร CEDT ผลิตวิศวฯ ทางการเงินเพื่อรองรับยุคดิจิทัลทางการเงินในอนาคต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในการร่วมพัฒนานิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital Technology: CEDT) เพื่อผลิตบุคลากรสู่วงการดิจิทัลทางการเงินในอนาคต ณ คณะวิศวฯ จุฬาฯ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ระดับชั้นนำของประเทศไทย ให้บริการด้านการลงทุนครอบคลุมทั้งตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการลงทุนให้นักลงทุนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตัดสินใจลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการร่วมพัฒนานิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital Technology: CEDT) ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและเพื่อผลิตบุคลากรให้มีความชำนาญในด้านดิจิทัลทางการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการลงทุนที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล พิธีลงนามนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณชาญศักดิ์ ธนเตชา กรรมการผู้จัดการ และประธานสายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ และคุณเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ได้ร่วมหารือและกล่าวถึงแนวทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับบริษัทฯ ที่จะพัฒนาโครงการนี้ร่วมกันให้ยั่งยืน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา