ทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์หยวนต้า "ขวัญใจมหาชน" คว้ารางวัลชนะเลิศ และ Outstanding จากงาน BEST ANALYST AWARDS 2022

คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2022 จาก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า โชว์ผลงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นที่โดดเด่น สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทีมวิเคราะห์ และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2022 จำนวนรวม 7 รางวัล จาก 16 หมวดการแข่งขัน โดยคุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.หยวนต้า กล่าวว่า "ขอขอบคุณลูกค้า และนักลงทุน ที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพและสนับสนุนทีมนักวิเคราะห์ของเรามาโดยตลอด ทำให้ทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหยวนต้าได้รับรางวัลชนะเลิศทีมวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานที่ cover สูงสุด (IAA Consensus) เป็นระยะเวลาถึง 3 ปีติดต่อกัน และต้องขอขอบคุณการทำงานที่มุ่งมั่นของนักวิเคราะห์ทุกคน ที่อยู่ภายใต้การนำทีมของคุณภาดล วรรณรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนประสบความสำเร็จในทุกปี และปีนี้ถือเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ที่เกณฑ์การพิจารณารางวัลมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยให้ทีมวิเคราะห์ของลูกค้ารายบุคคลแข่งขันกับทีมวิเคราะห์ของลูกค้าสถาบัน ทำให้เราต้องพัฒนาคุณภาพบทวิเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สำหรับธีมผลงานในปีนี้ ทางหยวนต้าได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำบทวิเคราะห์ ESG ซึ่งเป็นธีมการลงทุนระยะยาวที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก และเรายังสนับสนุนการออกบทวิเคราะห์ด้านอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน และเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับนักลงทุน เช่น กองทุนรวม, หุ้นต่างประเทศ, Digital Asset รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น DR & DRx โดยเรายังคงแสดงจุดยืนในเรื่องของการให้ความรู้แก่นักลงทุนผ่านการจัดรายการ Yuanta WOW Channel รายการนำเสนอข้อมูลและความรู้การลงทุนแบบครบวงจรเพื่อการลงทุน และด้วยความมุ่นมั่น-พัฒนาอย่างต่อเนื่องในงานบทวิเคราะห์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหยวนต้าได้รับความนิยมและครองใจนักลงทุน จนได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นนักวิเคราะห์ขวัญใจมหาชนในกลุ่มนักลงทุนรายบุคคล ที่มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนเราจนได้รับรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า ในครั้งนี้

สรุปรางวัล ประจำปี 2566 จำนวนรวม 7 รางวัล จาก 16 หมวด

การแข่งขัน แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 

1. รางวัลชนะเลิศ ทีมวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานที่ cover สูงสุด (IAA Consensus) 

ผู้มีผลรางวัล Outstanding จำนวน 6 รางวัล 

1. ประเภทรางวัลกลุ่มที่ 1 รางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม 

2. ประเภทรางวัลกลุ่มที่ 3 รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจการเงิน (คุณตฤณ สิทธิสวัสดิ์)

3. ประเภทรางวัลกลุ่มที่ 9 รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี) (คุณถกล บรรจงรักษ์) 

4. ประเภทรางวัลกลุ่มที่ 11 รางวัลนักวิเคราะห์ปัจจัย ESG (คุณณัฐพล คำถาเครือ) 

5. ประเภทรางวัลกลุ่มที่ 13 รางวัลนักวิเคราะห์อนุพันธ์ (คุณพงศ์พัฒน์ ค้ำชู) 

6. ประเภทรางวัลกลุ่มที่ 16 รางวัล Rising Star (คุณกฤตวิทย์ รัตนะกนกชัย)