บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดโครงการ “ปักผ้าด้วยมือ” เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวของผู้ดูแลกลุ่มคนพิการ ให้มีอาชีพสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสังคม โดยได้รับเกียรติจากคุณอมรินทร์ ชุติธนารัตน์  หัวหน้าทีม Digital Strategy และคุณฤทัยนุช แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ เปิดโครงการและร่วมกิจกรรม โดยโครงการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 35 ตามระเบียบคณะกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

💕 ทั้งนี้ สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นก ได้รับการสนับสนุน การสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการเป็นผู้ให้ และการมอบโอกาสจากคุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ (พี่นิด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.หยวนต้า มาโดยตลอด จึงทำให้เกิดโครงการอบรมสำหรับกลุ่มคนพิการ บ้านแม่นก เพื่อส่งมอบโอกาสให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการและครอบครัว พวกเราชาวหยวนต้าขอร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร  💖🌟