บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดโครงการ “ปักผ้าด้วยมือ” เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวของผู้ดูแลกลุ่มคนพิการ ให้มีอาชีพสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสังคม โดยได้รับเกียรติจากคุณอมรินทร์ ชุติธนารัตน์  หัวหน้าทีม Digital Strategy และคุณฤทัยนุช แซ่โง้ว หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ เปิดโครงการและร่วมกิจกรรม โดยโครงการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 35 ตามระเบียบคณะกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ