🏸 “นักกีฬาลูกขนไก่หยวนต้า”สุดแกร่ง! กวาด 10 เหรียญรางวัลจาก “Broker Badminton Championship 2024” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 🏆

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแบดมินตัน “Broker Badminton Championship 2024” จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย [ASCO] ทั้งนี้ บล.หยวนต้า ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันและส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างบุคลากรของหยวนต้า และสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.  โดยมีคุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงาน “Broker Badminton Championship 2024” พร้อมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักกีฬาลูกขนไก่ชาวหยวนต้า พร้อมสู้ศึกในครั้งนี้ 

ผลงานจากการแข่งขัน ทีมนักกีฬาชมรมแบดมินตันหยวนต้าโชว์ฝีมือสุดแกร่ง กวาดเหรียญรางวัลรวมมาได้ทั้งสิ้น 10 เหรียญรางวัล โดยได้รับ 1 เหรียญทอง, ได้รับ 3 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง รางวัลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจจากเพื่อนนักกีฬาแบดมินตัน และผู้บริหารทุกท่านที่เห็นความสำคัญในกิจกรรมของพนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และกำลังใจจากจากเพื่อนพนักงานทุกท่าน ในโอกาสหน้าชาวหยวนต้าจะนำทัพนักกีฬาไปคว้าชัยชนะเพื่อชาวหยวนต้าทุกท่าน ขอให้ครอบครัวหยวนต้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ....

🌟รายชื่อนักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัล

1 เหรียญทอง  🥇

รุ่นคู่ผสม อายุต่ำกว่า 30 ปี - คุณสิทธิ์ชานน เศรษฐ์ศิริเดโช (ท้ง) สาขาท่าพระ - คุณพิชญ์สินี เฮงพระพรหม (ปอ) สาขาสีลม

3 เหรียญเงิน  🥈

รุ่นคู่ผสม อายุต่ำกว่า 40 ปี - คุณจักรกฤษณ์ สมานมิตร (โจ้) สาขา เซ็นทรัล ชลบุรี - คุณนวพร เรืองผลวิวัฒน์ (หวาน) สาขาสุรินทร์

รุ่นหญิงคู่ อายุต่ำกว่า 30 ปี - คุณอาทิตยา พีรพรวิมล (ซิน) สาขาท่าพระ- คุณศิรินยา กันทะ (มายด์) สาขาท่าพระ

รุ่นหญิงคู่ อายุต่ำกว่า 40 ปี - คุณอินทิรา รอดขวัญ (มี่) ฝ่าย Risk Management – คุณแก้ว ชิงชนะกุล (แก้ว) สาขา PWM48

6 เหรียญทองแดง 🥉

รุ่นชายคู่ อายุต่ำกว่า 30 ปี - คุณศุภวัฒน์ เชียรธานรักษ์ (กฤษ) สาขา PWM3 – คุณวรฤทธิ์ สวัสดิ์ชัย (อั๋น) ฝ่าย BLOCK TRADE

รุ่นคู่ผสม อายุต่ำกว่า 40 ปี - คุณปกรวิช กีรติมากุล (ฉิน) สาขา PWM33 – คุณอินทิรา รอดขวัญ (มี่) ฝ่าย Risk Management

รุ่นชายคู่ อายุต่ำกว่า 50 ปี - คุณสิทธิ์ชานน เศรษฐ์ศิริเดโช (ท้ง) สาขาท่าพระ – คุณโสภณ ลีลาประเสริฐ (โส) สาขาท่าพระ

รุ่นคู่ผสม อายุต่ำกว่า 50 ปี - คุณฉัตรชัย แซ่เซียว (ฉัตร) ฝ่าย settlement – คุณแก้ว ชิงชนะกุล (แก้ว) สาขา PWM48

รุ่นชายคู่ อายุมากกว่า 51 ปี - คุณณัฐ รุ่งเรืองชัยบูรณ์ (ณัฐ) สาขาท่าพระ – คุณนฤดล พลายแก้ว (อุ๋ย) สาขาท่าพระ

รุ่นคู่ผสม อายุมากกว่า 51 ปี - คุณศิริชาญ ฉัตรช่อวิไล (ชาญ) สาขา PWM3 – คุณสมพิศ แซ่ลิ้ม (เก้า) สาขาสีลม