ได้เวลาแล้ว ! กับโครงการ Yuanta Rewards 2020 ! ลูกค้าสามารถเลือกรับของกำนัลจากโครงการเทรดสะสมคะแนน Yuanta Rewards 2020 ได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ -31ธ.ค. นี้

 - ลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หุ้น อนุพันธ์และ กองทุนรวมกับบริษัทฯ และทำการซื้อขายระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63          
     ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายกองทุน จะนำมาคำนวณตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.63 เท่านั้น สำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนของเดือน ธ.ค. 63 จะถูกนำไปรวมกับYuanta Rewards 2021       
                             
 - การนับคะแนนพิจารณาจากรายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ หุ้น/อนุพันธ์และกองทุนรวม โดยค่าธรรมเนียมทุก 25 บาท ได้รับ 1 คะแนน (ไม่นับรวมค่าธรรมเนียมทางการ เช่น ค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์ฯ                                            
    ค่าธรรมเนียมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ )   

คะแนนสะสมกรณีลูกค้ามีหลายประเภทบัญชี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมคะแนนสะสมต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น        
                                              
สามารถสะสมคะแนนได้ตลอดอายุโครงการ คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563               
                                            
ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์ในโครงการนี้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น       
 
ขอสงวนสิทธิ์ ลูกค้าสถาบัน,สหกรณ์ออมทรัพย์ และบัญชีที่ไม่สามารถระบุตัวตนลูกค้าเป็นรายได้ ในการเข้าร่วมโครงการ     
     
- ลูกค้าที่มูลค่า Rewards ตั้งแต่ 50-99 บาท บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แลกคะแนนอัตโนมัติมอบเป็น E-Coupon แมคโดนัลด์มูลค่า 50บาทจำนวน1สิทธิ์ จัดส่งเป็น Code ทาง E-Mail / สำหรับลูกค้าที่มูลค่า Rewards ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ลูกค้าต้องเข้าเว็บไซต์บริษัทฯเพื่อเลือกรับของกำนัลตามช่วงเวลาที่กำหนด      
                                         
เงื่อนไขและรายละเอียดของกำนัลในโครงการ Yuanta Rewards 2020 ลูกค้าสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Login เข้าเว็บไซต์หยวนต้าเลือก Rewards banner ในช่วงเวลาที่กำหนด

- วันที่มอบของกำนัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับลูกค้า ที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้าบริษัทฯ เท่านั้น                           
               
                                           
ของกำนัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  


All Promotions

Popular Promotions

Media Object

YUANTA NEW MEMBER The Journey 2020

Media Object

ได้เวลาแล้ว ! กับโครงการ Yuanta Rewards 2020 ! ลูกค้าสามารถเลือกรับของกำนัลจากโครงการเทรดสะสมคะแนน Yuanta Rewards 2020 ได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ -31ธ.ค. นี้

Media Object

หยวนต้า ดีลดี ดีลเด่น จัดหนัก! จัดเต็ม! กับเดือนส่งท้ายปลายปี….เทรดสุดปัง 12 วันเท่านั้น

W42 YT.18.30.82