Member Get Member 2019 เพียงแค่แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีกับหยวนต้า

โปรโมชั่นบอกต่อสิ่งดี ๆ กับ Member Get Member 2019 เพียงแค่แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีกับหยวนต้า รับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท
โปรโมชั่นบอกต่อสิ่งดี ๆ กับ Member Get Member 2019 เพียงลูกค้าปัจจุบันแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีกับบ.ล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยลูกค้าใหม่เทรดค่าคอมมิชชั่นครบ 5,000 บาท ภายใน 3 เดือน ผู้แนะนำเลือกรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท


รายละเอียดและเงื่อนไข
    - ลูกค้าปัจจุบันรับบัตรกำนัล มูลค่า 1,000 บาท เพียงแนะนำลูกค้าใหม่เปิดบัญชีกับ บ.ล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
    - ผู้ถูกแนะนำ ต้องมีปริมาณค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์หุ้นและ/หรืออนุพันธ์ รวมกัน 5,000 บาทขึ้นไป (ไม่นับรวมค่าธรรมเนียมทางการ เช่น ค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าธรรมเนียมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าธรรมเนียมของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ ) ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชี
    - ลูกค้าผู้แนะนำต้องมีสถานะการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้
    - ลูกค้าผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดบัญชีและได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
    - การนับจำนวนลูกค้าใหม่ จะนับเป็นรายลูกค้า ไม่นับตามบัญชีซื้อขายที่เปิดผ่านบริษัทฯ
    - บัตรกำนัลที่เป็นของรางวัล สามารถเลือกได้ 4 บริษัทฯ ได้แก่ Tesco Lotus, Big C , The Mall และ Central โดยเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
    - พนักงานบริษัทฯ และผู้แนะนำลูกค้าของบริษัทฯ (IBA/YAA) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้
    - ของรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    - ณ วันที่มอบรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับลูกค้า ที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น

All Promotions

Popular Promotions

Media Object

Yuanta Wealth : Easy Smart Goal

Media Object

โปรโมชั่น Summer Special 2019

Media Object

Member Get Member 2019 เพียงแค่แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีกับหยวนต้า

Media Object

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าหยวนต้า Yuanta Rewards 20119

Media Object

เทรด ท้า เซียน…TFEX

W32 YT.16.30.82