ร่วมงานกับ Yuanta

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบและกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

Job Vacancies / ตำแหน่งงานว่าง

ที่ปรึกษาการลงทุน (สาขานครศรีธรรมราช และสาขาเชียงใหม่)

Responsibilities

 • Provide wealth management solution through asset allocation strategy, giving clients access to variety of investment products covering all asset classes including cash, stocks and alternatives.
 • Develop and manage relationships with individuals
 • Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks
 • Complete sales order tickets, submitting completed tickets for transaction processing
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road trip to be in line with the strategies planned.

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Finance & Banking or related field
 • Securities Investment Consultant license is required and Derivatives license is an advantage
 • New graduated are welcome
 • Strong in communication and analytical skill
 • Energetic and good team player 

Quantitative Analyst

Responsibilities :

 • Perform quantitative analysis on funds in order to identify top performing fund in the investment universe.
 • Produce research reports on fund across multiple asset classes and investment strategies.
 • Work with other team members to create periodic sector/industry outlooks.
 • Construct and monitor model portfolios across multiple investment platforms in Robo advisory business.
 • Assist with the construction of Robo advisory portfolios for clients.
 • Assist in spreadsheet maintenance and any other operational tasks required.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree required; advanced degree with finance background or related quantitative field preferred
 • Excellent analytical and structured problem solving skills
 • Scripting experience in Python, R, MATLAB, VBA preferred
 • A good grasp of fixed income and equity funds.
 • Strong communication and presentation skills as the candidate will be expected to periodically present at any seminar event.

Financial Data Scientist

Responsibilities :

 • Implement data models to explain in solving the specified problems using various techniques such as data mining, statistical modeling, and machine learning
 • Explore industry trends, tools, and techniques
 • Mine and analyze data from company databases to drive optimization and improvement of product development and stock recommendation strategies.
 • Coordinate with different functional teams to implement models and monitor outcomes.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree required; advanced degree with finance background or related quantitative field preferred
 • Excellent analytical and structured problem solving skills
 • Scripting experience in Python, R, MATLAB preferred
 • Good understanding of modern machine learning techniques and their mathematical underpinning, such as classification and recommendation systems 
 • Experience in tailoring machine learning solutions to business problems is a plus

Fixed Income Sales

Responsibilities

 • Expand and Find new opportunities with target clients.
 • Co-ordinate and develop settlement process with middle office team
 • Check and Report Transactions on ORS Page
 • Selling Product Fixed Income in Primary Market and Secondary Market
 • Survey Demand for support to Issue Product Fixed Income in Primary market

Qualification

 • Male or Female not over 40 years old
 • Hold Capital Market Investment Consultant License
 • Master’s Degree in business, finance, economics or related fields
 • 1 - 2 years experience in investment field 
 • Strong interpersonal and communication skill
 • Must be able to work under pressure and tight deadlines
 • Microsoft Office (Excel, Word, Power point)
 • Excellent in English both writing and speaking

Derivatives Trader

Job descriptions:

 • Perform derivatives product market making and hedging  
 • Monitor risk and proceed on risk control action
 • Build related model to enhance Trading performance
 • Assist on DW issuance process

Qualification

 • Master degree in related fields including Financial engineering, Mathematics, Statistics, or finance
 • Programming skills is required, and familiarity with VBA, SQL or MATLAB is a plus
 • Have course such as Derivatives Pricing and Applications, Quantitative Finance, Financial Mathematics, Statistics, Time series analysis
 • Fluency in English speaking
 • Logical thinking with responsible attitude. Willing to cooperate with whole team.

กราฟฟิกดีไซน์

Responsibilities

 • Create artwork for advertising, Brochure, website banner etc.
 • Be responsible to revise and improve artworks in accordance with feedback from team
 • Ensure that all design works are in compliance with Brand Identity

Qualification Requirements

 • Not over 30
 • Male / Female
 • Bachelor's degree in graphic design or any related fields
 • At least 2 years’ experience as related job field
 • Have a great skill with Adobe Illustrator Adobe Photoshop

Compliance and Internal Audit Department

Responsibilities

 • Preparing annual compliance plan for having details relating to scope and period of auditing or reviewing of business units. In this regard, such compliance plan shall be considered by Audit Committee.
 • Being the center of providing knowledge and advice to all staff of Yuanta in order that those staff would be able to comprehend and be capable of performing the duty in compliance with the regulations, including preparing compliance manual and arranging training course relating to such regulations for those staff.
 • Preparing and proposing annual compliance report to Audit Committee & Managing Director and submitting such report to the SEC Office within 2 months as from the last date of calendar year.
 • Customer Compliant Handling
 • Following up on amended regulations and reporting to the Audit Committee
 • As an AML/CFT Officer : Being the center of providing knowledge and advice to all of staff to perform the duty in compliance with AML/CFT Policy and monitor also, coordinate with AMLO, review AML/CFT Policy and related procedures, review the suspicious transaction report before submit to AMLO, including report to Board of Director at least once a year.

Qualification Requirements

 • Male / Female
 • Master Degree in Business Administration / Economics / Laws
 • At least 3 years experiences in compliance & audit.
 • Knowledge in Capital Market and Rules & regulations of SEC, SET, AMLO etc.
 • Good Attitude and Skill in Communication, Presentation, and Analytical Thinking
 • Able to work under pressure with good relationship

Accountant

Responsibilities

 • Billing, care for the withholding tax to be paid, Expenses of the Branch. And the creditors in the AP system can be completed and paid in a timely , Transfer funds between bank accounts and more.
 • Check list and documents relating to the input VAT that is correct. Preparation of input VAT report. With scanned documents tax invoice . To collect evidence for the audit of Revenue.
 • Submission of tax and tax filing services. Related business Keep the official time limit. The letter informed the bank of withholding tax to be remitted to the Revenue.
 • To report some information to the financial statements documenting boxed separately, according to the document to facilitate the search and examination. Filing expenses boxed for delivery to warehouses

Qualification Requirements

 • Male / Female
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 3 years experiences in compliance & audit.
 • Product knowledge of accounting in securities business
 • Knowledge of taxation, such as VAT tax withholding.
 • Use a particular PC or Microsoft Office has been using accounting software packages to do.
 • Circumspection, Have good human relations
 • Teamwork & Team Building

Asset Allocation Analyst

Job Description

1.จัดทำบทวิเคราะห์ Asset Allocation และบทวิเคราะห์กลยุทธ์ประจำวัน

2.วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยต่างๆด้านการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน

3.เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุนผ่านสื่อ

4.สนับสนุนทีมขาย เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า

 

Qualification

1.มีประสบการณ์ด้านการจัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

2.อายุไม่เกิน 35 ปี

3.มีความสามารถในการนำเสนอ (Presentation) ชอบการพูดออกสื่อ

4.ทำงานเป็นทีม

5.จากการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา การเงิน, การบัญชี, บริหารธุรกิจ และ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6.มี CFA หรือ CISA level 1 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Interested applicants : Please send your detailed resume with transcript and photo to:

The Human Resources Department

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

Contact Ms. Pimpitcha Amatyakul at 0 2009 8043

E-mail : recruit@yuanta.co.th

W32 YT.16.30.82